Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB657 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Aristo, Eflatun ve yeni-Eflatunculuk İslâm dünyasına ve özellikle İslâm filozoflarına etki etmiştir. Allah-âlem ilişkisi konusu kelâm ve felsefenin merkezinde yer almıştır. Günümüzde tartışılan bilimsel konular tarihsel bir arka plana sahiptir. Bu tarihsel dokuyu tanımadan bilimsel tartışma konularına yeni bir boyut kazandırmak mümkün değildir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsa DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

el-Bâkıllânî, 1993. Temhîdu’l-Evâ’il ve Telhîsu’d-Delâ’il, thk. eş-Şeyh ‘Imâdüddîn Ahmed Haydar, Mü’essetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye. Pines, S., 1365. Mezhebü’z-Zerre ‘ınde’l-Müslimîn çev. M. Abdülhâdî Ebû Rîde. Düzgün, Şaban Ali, 1998. Nesefî ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, Akçağ Yayınları. Bolay, S. Hayri, 1980. Gazzâlî Metafiziği ile Aristo Metafiziğinin Karşılaştırılması, Kültür Bakanlığı Yaınları. Günaltay, M. Şemseddin, 1925. “Mütekellimîn Ve Atom Nazariyesi”, DİFM, I/1. Aydınlı, Yaşar, 2000. Farâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Varlık, yokluk, gerçek varlık alanı olarak âlem, varlık olarak Allah, Allah’a dair ifadelerimiz, yaratma, yaratmada sıfatların rolü, tekvîn meselesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Varlık ve yokluk
2 Gerçek varlık alanı olarak âlem
3 Gerçek varlık alanı olarak âlem
4 Varlık olarak Allah Teâlâ
5 Varlık olarak Allah - âlem ilişkisi
6 Varlık olarak Allah - âlem ilişkisi
7 Allah'a dair ifadelerimiz
8 Yaratma
9 Yaratmada sıfatların rolü
10 Yaratmada sıfatların rolü
11 Ara sınav
12 İslam filozofları ve kelamcılarında Allah - âlem ilişkisi
13 İslam filozofları ve kelamcılarında Allah - âlem ilişkisi
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128017 1428350 islam filozoflarının ve kelamcılarının alem tasavvurunu kavrayacak
128018 1429219 Allah ile alem arasındaki münasebetin nasıl kurulduğu ve hangi dayanaklar ışığında temellendirildiği kavranacak
128019 1431629 Allah- alem tasavvuru bağlamında insanın konumu net bir şekilde bilinecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,