Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB658 Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin Amacı : İslam dünyasının en yaygın din anlayışı konumunda olan ehl-i sünnetin arka planını ve temel özelliklerini tanıma becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsa DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu : Dr. İsa DOĞAN, Mürcie ve Ebu Hanife, Samsun, 1992. Dr. İsa DOĞAN, İnsan ve Kader, İstanbul, 1989. Muhammed Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akaidi, Çev. Şerafettin GÖLCÜK, İstanbul, 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ehl-i sünnetin temel özellikleri ve görüşleri inceleme konusu yapılacak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ehl-i sünnetin arka planı
2 Ehl-i sünnetin arka planı
3 Siyasi ve kelami problemlerin ortaya çıkışı
4 İtikadi kavramların oluşumu
5 İman, İslam, fısk, bidat kavramları
6 Küfür, nifak, irca kavramları
7 Ehl-i sünnetin itikadi görülerinin oluşması
8 Ehl-i sünnetin siyaset düşüncesinin oluşumu
9 Ehl-i sünnetin siyaset görüşünün dini olumsuzlukları
10 Ehl-i sünnetin sıfat görüşü ve tanrı tasavvuru
11 Ara Sınav
12 Ehl-i sünnetin diğer itikadi oluşumlarla münasebeti
13 Ehl-i sünnetin diğer itikadi oluşumlarla münasebeti
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124080 1427970 Ehl-i sünnetin çıkış sebeplerini kavrayacak
124081 1427971 Ehl-i sünnetin arka planındaki siyasi ve dini sebepleri tesbit etme becerisi kazanacak
124082 1431072 Genel olarak mezheplerin İslam’daki yerini anlayacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,