Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB659 İnançsal Mezheplerin Doğuşu 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnançsal mezheplerin doğuş sebeplerini ve bu mezheplerin İslam’daki yerini kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsa DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dr. İsa DOĞAN, Mürcie ve Ebu Hanife, Samsun, 1992. Prof. Dr. İsa DOĞAN, İmam Zeyd b. Ali, Ankara, 2009. Ebu’l-Hasan el-Eş’arî, Makalatü’l-İslâmiyyîn, İstanbul, 1928.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ehl-i sünnetin temel özellikleri ve görüşleri inceleme konusu yapılacak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hicri I. Asırdaki siyasi olaylar
2 Hicri I. Asırdaki siyasi olaylar
3 İlk Fikir Hareketleri
4 İlk Fikir Hareketleri
5 Siyasi fırkaların dini delilleri anlama biçimi
6 Siyasi fırkaların dini delilleri istismarı
7 Haricilik ve görüşleri
8 Şiilik ve görüşleri
9 Mutezilenin doğuşu
10 Ehl-i Sünnetin doğuşu
11 Ara Sınav
12 İnançsal mezheplerin Kur’an’a Göre Değerlendirilmesi
13 İnançsal mezheplerin Kur’an’a Göre Değerlendirilmesi
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125087 1429543 İnançsal mezheplerin doğuş sebeplerini kavrayacak
125088 1429890 Kur’an’da mezheplerin meşruiyetini inceleyecek
125089 1405488 Mezheplerin temelinde siyasi ve kişisel nedenleri arama becerisi kazanacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,