Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB660 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Felsefenin gölgesinde tarihsel gelişimini sürdürmüş olan Kelam ilminin Kur’an’ın anlaşılmasındaki olumlu ve olumsuz katkılarını anlama becerisi kazanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsa DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S. Horovitz, Yunan Filozoflarının Kelamın Felsefeleşmesindeki Etkileri Üzerine, Çev. Özcan TAŞÇI, Çanakkale, 2007. H. Austryn WOLFSON, Kelam Felsefeleri, İstanbul, 2001. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN, Nesefi ve İslam Filozoflarına Göre Allah Alem İlişkisi, Ankara, 1998. Bekir TOPALOĞLU, İslam Kelamcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı, İstanbul, 1971.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kelam ve Felsefenin temel problemleri inceleme knusu yapılacak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefenin temel problemleri
2 Kelam ilminin doğuşu
3 Felsefî Problemlerin Kelamîleşmesi
4 Kelam ilminin temel problemleri
5 Yaratmanın kelami ve felsefi delilleri
6 Yaratmanın kelami ve felsefi delilleri
7 Felsefe ve Kelamda bilgi teorisinin unsurları
8 Mütekaddimin dönemde Kelam Felsefe İlişkileri
9 Müteahhirin dönemde Kelam Felsefe İlişkileri
10 Müteahhirin dönemde Kelam Felsefe İlişkileri
11 Ara Sınav
12 Klasik Kelam kaynaklarının tanınması
13 Klasik Kelam kaynaklarının tanınması
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125113 1414468 Kelam ilminin doğuşunda felsefi ve dini problemleri kavrayacak
125114 1417129 Kelam ve Felsefenin Kur’an’ın anlaşılmasındaki olumlu ve olumsuz yönlerini tartışacak
125115 1430361 Felsefenin ve Kelamın problemlerini mukayeseli olarak anlayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,