Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB661 Kelam Tasavvuf İlişkileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam’ın temelleri ışığında tasavvufun temel özelliklerini ve İslam’daki yerini kavramaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsa DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Richard Tapper, Çağdaş Türkiye’de İslam, Çev. Özden ARIKAN, İstanbul, 1991. Dr. Mehmet Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Isparta, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasavvuf geleneğinin itikadi problemleri inceleme konusu yapılacak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufun tarihi arka planı ve
2 İlk sufiler
3 İlk sufiler
4 Gazali sonrası tasavvuf
5 Tasavvufi okulların ortaya çıkışı
6 Tasavvufi okulların ortaya çıkışı
7 Tasavvufa dışarıdan yapılan eleştiriler
8 Sünni olmayan tasavvufi okullar
9 Kelamcıların ve Fıkıhçıların Tasavvuf Eleştirisi
10 Sufilerin, itikadi, ahlaki ve ilmi görüşleri
11 Ara Sınav
12 Nakşibendiliğin kelami değeri
13 Nakşibendiliğin kelami değeri
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125190 1438616 İslam toplumlarının dini yaşam biçiminde etkin olan tasavvufun temel özelliklerini ve kavramlarını anlayacak
125191 1439201 Kelam Tasavvuf ilişkilerini Kur’an’a göre değerlendirebilecek
125192 1439969 Tasavvufun doğuşundaki sebepleri kavrayacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,