Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB664 Arapça'da Bağlaçlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Arap Dilinde yazılmış olan metinleri yalnızca nahiv ve sarf bilgisi ile çözmek mümkün değildir. Bunu sağlamak için o dilde kullanılan bazı sözcük, deyim ve ifadelerin de öğrenilmesi gerekir.Bu dersin amacı Arapça’da isim, fiil ve cümleleri birleştiren her türlü bağlaç deyim ve ifadelerin cümle içerisindeki kullanılışlarını kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Temel Düzeyde Arapça Bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. T. Haseneyn, Edevatur-Rabt fi’l-Lugati’l-Arabiyye, Kahire, 1993 A. Mâlekî, Rasfu’l-Mebânî, Dâru’l-Kalem, Dımaşk. Hüseyin Yazıcı, Arapça’da Edatlar, İstanbul, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arapça’da kullanılan bağlaçlar ve cümle yapısı içerisinde kullanımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arapça’da Kelime ve Kelime çeşitleri; İsimler, fiiller, harfler, harflerin tanımı, çeşitleri ve kullanımları
2 Arap Dilinde atıf ve atıf harfleri (Kullanım ve işlevsel özellikleri)
3 Hâl bildiren bağlaçlar
4 Üsteleme bağlaçları
5 Yer verme bağlaçları
6 Karşıtlama bağlaçları
7 Sebep ve sonuç bildiren bağlaçlar
8 İsmi mevsuller ve kullanımları
9 Fiilleri mef’ullerine ulaştıran harfler (harfi cerler)
10 İsim veya fiiller muzaf olarak kullanılan bağlaç grupları -I
11 İsim veya fiiller muzaf olarak kullanılan bağlaç grupları -II
12 Fâ harfi ve zorunlu olarak kullanılışı
13 Lâm harfi ve zorunlu olarak kullanılışı
14 Öğrenilen konular üzerinde genel bir değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63479 1391330 Arap Dili ve Belağatine dair bileşik yapıdaki metinleri okuma ve anlama
63480 1392273 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
63481 1376007 Modern Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
63482 1378879 Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilme becerisini kazanma
63483 1377574 Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olma
63484 1381010 Bağlaçların kavranılması sayesinde Arap diliyle yazılı olan her türlü ilmi, edebi ve güncel metinlerin rahatlıkla anlaşılması sağkanacak, özellikle bileşik yapılı cümlelerin çözümü kolaylaşacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,