Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB665 Güncel Arapça Metinler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel ve orta seviyede Arapça bilgisine sahip olan öğrencilerin Arapça ile yazılan her türlü , ilmi, edebî, akademik ve güncel metinleri rahatlıkla okuma ve anlayabilmeleri ve bu konuda ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman Keskiner

Ön Koşul Dersleri

Temel Düzeyde Arapça Bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Klasik ve Modern Arapça Edebî Metinler" Ed: Prof. Dr. Ahmet Yüksel, İfav Yayınları, İstanbul 2018 "Uygulamalı Basın Arapçası" Prof. Dr. Nurettin Ceviz, Elif Yayınları, İstanbul 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin klâsik ve modern olmak üzere, özgün Arapça metinleri okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi; metinler bağlamında sözcük, yapı ve anlam ilişkisini doğru ve hızlı biçimde kurmalarının sağlanması ve daha karmaşık ve değişik üsluplarla yazılmış ileri düzeydeki metinleri okuma-anlama ve kelime hazinesini zenginleştirmelerini sağlayacak nitelikte farklı konulardan seçilmiş güncel arapça metinler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Petrol Fiyatları
2 Uçak kazaları
3 Seçimler
4 İklim Değişiklikleri
5 Afrika Birliği Zirvesi
6 Hastalıklar
7 Depremler
8 Seller
9 İnsan Hakları
10 Ekonomi
11 Uluslar arası siyaset
12 Terör
13 Makale: Okumak medeniyetin göstergesidir.
14 Makale: Tabiata dost ol.
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548966 Arap Dili ve Belağatine dair bileşik yapıdaki metinleri okuma ve anlama
2 1548968 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
3 1548965 Modern Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
4 1548967 Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilme becerisini kazanma
5 1548969 Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek