Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB669 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Klasik dini metinlerin üslup özelliklerinin kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç . Dr. Soner Gündüzöz

Ön Koşul Dersleri

Temel Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Farklı yüzyıllara ait tarih, tefsir, gramer, hadis ve usul kitapları, Zemahşeri, Mufassal, İbn Hacib el-Kafiye, İbn Mesud, Muruc, Ebü’l-ferec, Kitabu’l-egani vd.

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arapça metinlerin okunmasında gramer bilgisinin pratiğe aktarılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okuma Stratejisine Giriş
2 Okuma Teknikleri
3 Arapça metin üslupları
4 Metin çözümleme teknikleri
5 Metinlerde plan incelemesi
6 Metnin kelime dağarcığı ve istatistik yapı
7 Metindeki anlatım tekniğinin tespit ve analizi
8 Olay örgüsü inceleme yöntemi
9 Karakter analizi- üst yapı, alt yapı
10 Semantik değerlendirme
11 Arapça metinlerde teorinin uygulanması
12 Arapça metinlerde teorinin uygulanması
13 Arapça metinlerde teorinin uygulanması
14 Arapça metinlerde teorinin uygulanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69523 1382860 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
69524 1384191 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme
69525 1393301 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
69526 1394478 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
69527 1396410 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
69528 1397767 Alana ait sorunları tespit edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,