Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB670 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Klasik gramer kitaplarının tanınması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç . Dr. Soner Gündüzöz

Ön Koşul Dersleri

Temel Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sibeveyh, el-Kitab, İbn Cinni, Hasais, Zemahşeri, Mufassal, Merahul ervah, sarf ve nahiv cümlesi, Birgiviye ait eserler

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik gramer kitaplarının dayandıkları kuramlar ve konuları ele alış tarzının belirlenmesine yönelik uygulama ve okumalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gramer kitaplarının iç planı
2 Gramer Kitaplarının düzenine etki eden amiller
3 Ekol yaklaşımlarının gramer kitaplarında etkileri
4 Amil nazariyesinin ekileri
5 Amil, mamul ve amel kavramları
6 Kuvvet nazariyesi ve etkileri
7 İlel nazariyesi ve etkileri
8 Basra, Kufe, Bağdat ve Endülüs dil okulu ürünleri
9 Terminolojik ayırımlar
10 Örnek konu incelemesi
11 Örnek konu incelemesi
12 Örnek konu incelemesi
13 Örnek konu incelemesi
14 Örnek konu incelemesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69637 1391650 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
69638 1394945 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme
69639 1395330 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
69640 1407773 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
69641 1383633 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
69642 1392961 Alana ait sorunları tespit edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,