Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB671 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Lengüistik literatür hakkında bilgi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç . Dr. Soner Gündüzöz

Ön Koşul Dersleri

Temel Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sibeveyh, el-Kitab, Zamahşeri, Keşşaf, Ebu Hayyan, Bahr, Ebü’l-berekât, Medarik, Sözlükler, filolojik eserler

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hicri IV. Asra kadar yazılmış her türlü dilsel malzemeye ait teorik ve içerik bilgi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lengüistik bilimi ile ilgili genel değerlendirme
2 Arapça lengüistik çalışmalara başlama nedenleri
3 Arapça lengüistik çalışmalarda öncüler
4 Arapça lengüsitik çalışmaları ilk amiller
5 Arapça lengüistik çalışmalarda dış faktörler
6 Hicri 1. Asır genel karakteristik
7 Hicri 2. asır genel karakteristik
8 Hicri 3. asır genel karakteristik
9 Hicri 4. asır genel karakteristik
10 H. 1. Asır Literatür
11 H. 2. Asır Literatür
12 H. 3. Asır Literatür
13 H. 4. Asır Literatür
14 İlk dört asır ve sonraki dönemlere etkisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69602 1158339 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
69603 1160461 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme
69604 1166859 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
69605 1177169 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
69606 1145364 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
69607 1156680 Alana ait sorunları tespit edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,