Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste faklı metodolojik yaklaşımlara mensup oryantalistlerce, İslam Mezhepler Tarihi ve Tarihçiliği ile ilgili ortaya atılan görüşler hakkında öğrencileri bilgi sahibi kılmak; konuyla ilgili oryantalist metinleri mukayeseli bir şekilde okumak suretiyle bu metinler oryantalist söylem hakkında bilgi sahibi olmaları, söz konusu bakış açılarına yöneltilen eleştirilere vakıf olmaları hedeflenmektedir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

İlk Dönem İslam Mezhepleri tarihi hakkında genel Bilgi Sahibi Olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Goldziher, Ignaz, Introduction to Islamic Theology, 1981. -Laoust, H., İslamda Ayrılıkçı Görüşler, çev. E. R. Fığlalı, Sabri Hizmetli, İstanbul 1989. -Watt, W. M., Formative Period of Islamic Thought, London 1973. -Madelung, W.,Religious Trends in Early Islamic Iran, Bibliotheca Persica 1988. -J. Van Ess, “Mutazila”, Encyclopedia Iranica.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Goldziher, W. Montgomery Watt, Wilfred Madelung, J. Van ess ve diğer önde gelen oryanyantalsitlerin İslam Mezheplerinin doğuşu/orijini, sosyopolitik hadiselerin mezheplerin savundukları itikadi görüşlere etkisi, Sünni-Şii ayrışmasıve benzeri konularda ortaya attııkları teoriler, ortodoksi-heteredoksi kavramsallaştırması, mezhepler tarihçiliği (heresiography) ve mezhepler tarihi literatürü ile ilgili görüşleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oryantalizmin Ortaya Çıkışı
2 Edward said ve Oryantalizm Eleştirisi
3 Ignaz Goldziher ve Metodolojisi
4 Ignaz Goldziher ve Mezhepler Tarihi Çalışmaları
5 J. van Ess ve Mezhepler tarihi Çalışmaları
6 W. Madelung ve İslam Mezhepleri
7 W. Montgomery Watt’ın İslam Mezhepleri tarihi Metodolojisi Çalışmaları
8 Ara Sınav
9 Daniel Gimaret’nin İslam Mezhepler Tarihi Çalışmalarına Katkıları
10 K. Lewinstein ve heresiography
11 K. Lewinstein’ın İslam Mezhepler tarihi literatürü analizleri
12 M. Cook’ün itikad eserlerine yaklaşımı
13 Oryantalit Çalışmalarda Yeni yaklaşımlar
14 Genel Bir Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63123 1378521 Bu dersin sonunda öğrenciler oryantalsit literatürünün temel özellikleri hakkında tahlil ve yorum yapabilirler,
63124 1384475 Oryantalistlerce savunulan temel görüşler ve farklı anlayışlar hakkında eleştirel yaklaşımlarda bulunabilir,
63125 1388250 oryantalistlere yapılan eleştiriler hakkında değerlendirmelerde bulunabilir,
63126 1391364 Oryantalistlerin içinde yetiştikleri dünya görüşü ile çalışmaları arasında parallelikler olup olmadığı konusunda analizler yapabilir,
63127 1393238 Oryantalistlerin farklı bakış açıları ile ilgili mukayeseler yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,