Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HTL504 Tıbbi Müdahaleler ve Hekimin Cezai Sorumluluğu 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gelişmekte olan bir hukuk dalı olarak tıp hukukunun önemli bir konu başlığını oluşturan tıbbi müdahalelerden doğacak cezai sorumluluğa ilişkin akademik düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ali TÜRKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

HAKERİ Hakan, Tıp Hukuku, Ankara 2012; TÜRKMEN Ali, Hasta ve Hekim Hukuku, Samsun 2009; AŞÇIOĞLU Çetin, Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Ankara 1982.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelişmekte olan bir hukuk dalı olarak tıp hukukunun önemli bir konu başlığını oluşturan tıbbi müdahalelerden doğacak cezai sorumluluk, tıbbın hatalı uygulanışından kaynaklanan hukuki ve cezai yaptırımları inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 3 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi tedavi ve tıbbi müdahale kavramları
2 Hasta ve hekim hukukunda karşılıklı hak ve yükümlülükler
3 Hekimin yükümlülükleri
4 Hekimlerin cezai sorumlulukları
5 Hekimlerin kasıtlı eylemlerinden doğan cezai sorumlulukları
6 Memur statüsünde olan hekimlerin işleyebilecekleri kasıtlı görev suçları
7 Alelumum bütün hekimlerin kişiler aleyhine işleyebilecekleri suçlar
8 Hekimlerin taksirli eylemlerinden doğan cezai sorumlulukları
9 Hasta ve hekim hukukundan kaynaklanan davalar
10 Tıp hukukunda ceza davaları
11 Tıp ceza hukukunda yargı prosedürü
12 Kamusal sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin cezai sorumlulukları
13 Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin cezai sorumlulukları
14 Hasta ve hekim hukuku uygulamalarında bilirkişilik sorunu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78933 1164365 Tıp hukukuna ilişkin detaylı bilgi birikimi edinir.
78934 1187740 Sorumluluk hukuku ve cezai sorumluluk kavramlarını öğrenir.
78935 1155555 Görevden kaynaklanan cezai sorumluluk ve mevzuat birikimi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak