Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304025072011 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Avrupa’da bir ortak hukuki alan yaratma amacı taşıyan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), iç hukukumuzun bir parçasıdır. Bilindiği gibi AİHS’ in en önemli özelliklerinden birisi de bireye devleti uluslararası bir yargı organı nezdinde dava edebilme yetkisi tanıyan bireysel başvuru hakkı tanımış olmasıdır. Bu ders kapsamında, AİHS ve AİHM kararlarının ışığı altında, Mahkeme’nin yargılama yetkisi ile ilgili kuralların, bir bütün olarak değerlendirilip açıklığa kavuşturulması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi ve bu açıdan ülkemizde benimsenen yargılamanın yenilenmesi incelenme konusu yapılmakta, bu doğrultuda, milletlerarası anlaşmaların normlar hiyerarşisindeki yeri konusundaki tartışmalar ve değerlendirmelere yer verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BİLİR Faruk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yargılama Yetkisi, Adalet Yayınevi, Ankara 2012. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, Prof. Dr. A.Şeref Gözübüyük-Feyyaz Gölcüklü

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin oluşum şekli, çalışma yöntemi ve yargılama usulü anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özellikleri ve Denetim Mekanizması
2 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yolları
3 Devlet Başvurusu ve Bireysel Başvuru
4 Bireysel Başvurular İçin Geçerli Şartlar
5 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Oluşumu, Yapısı ve İşleyişi
6 Başvuruların İncelenmesi
7 Üçüncü Tarafın Müdahalesi
8 Dostane Çözüm
9 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Niteliği
10 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi
11 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi Aracı Olarak Yargılamanın Yenilenmesi
12 AİHM Kararları ve Türkiye
13 AİHS ve AİHM Kararlarının İç Hukukumuzdaki Yeri
14 AİHS ve Ek Protokolleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78993 1148691 Bu ders kapsamında öğrenci öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) hakkında teorik standartları öğrenir.
78994 1149076 Sözleşme (AHİS) hükümleri çerçevesinde AHİM’in işleyişi hakkında temel bilgileri öğrenir.
78995 1162337 Bu alandaki kavramların içini dolduracak bir analiz sahibi olur
78996 1163399 Bu alandaki ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
78997 1163425 Bu alandaki AİHM içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak