Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304025082011 Türk Parti Sistemi ve Siyasi Partilerin Güncel Sorunları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından siyasi partiler ele alınacaktır. Demokrasiler için bu derece önemli kurum olan partilerin kuruluşu, yapısı, çalışması, örgütlenmesi ve kapatılması konularının özgün bir şekilde kapsamlı bir şekilde ele alınması büyük önem arz etmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YANIK Murat, ÖZCAN Hüseyin, Siyasi Partiler Hukuku, Der Yayınevi, İstanbul 2012. AKARTÜRK Ekrem Ali, Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri, İstanbul 2010. BİLİR Faruk, Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Ankara 2007.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyasi partilerin kuruluş, örgütleniş şekilleri, kapatılması, siyasi partilere mali yardım ve mali denetim konuları incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasi Parti Kavramı
2 Siyasi Partilerin İşlevleri ve Yapısı
3 Türkiye de Siyasal Partiler Hukukunun Oluşumu
4 Siyasi Partilerin Yapısı
5 Siyasi partiler ve demokrasi
6 Siyasi Partilerin Örgütlenmesi ve Çalışması
7 Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma
8 Siyasi Partilerin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri
9 Liderler Oligarşisi
10 Adayların Belirlenmesi
11 Siyasi Partilerin uyacakları esaslar
12 Siyasi Partilere Getirilen Yasaklar
13 Siyasi Partilere Devlet yardımı ve Siyasi Partilerin Mali denetimi
14 Siyasi Partilere İlişkin 2001 ve 2010 Anayasa değişiklikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79085 1167439 Bu ders kapsamında öğrenci demokrasi ve siyasal hayata katılım ilişkisi çerçevesinde siyasi parti kavramı hakkında teorik standartları öğrenir. Siyasi partilerle ilgili teorileri kavrar.
79091 1171586 Siyasi partiler düzeninin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
79092 1181170 Bu alandaki kavramların içini dolduracak bir analiz sahibi olur
79093 1182315 Bu alandaki başta siyasi partiler kanunun olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir
79094 1159269 Bu alandaki özellikle Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin değişik dönemlerde vermiş olduğu yargı kararlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak