Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304025092011 İnsan Hakları Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnsan hakları hukukunun esaslarını uluslararası standartlarda ortaya koymak, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Doç. Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Mustafa ERDOĞAN, İnsan Hakları Teorisi, 2.Baskı 2011 Prof.Dr. Mustafa ERDOĞAN, Anayasal Demokrasi, 8.Baskı 2010

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi, sınırlanması, olağanüstü durumlarda ugygulama, temel hak ve hürriyetleri kendi içinde sınıflandırarak incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel hakların niteliği
2 Temel hakların yorumlanmasında özgürlük karinesi
3 Temel hakların sınırlandırılmasının ölçütleri
4 Temel hakların sınırlandırılmasının sınırları
5 Temel hakların kötüye kullanılmaması
6 Temel hakların sınıflandırılması
7 Düşünce ve ifade özgürlükleri
8 Din ve vicdan özgürlüğü
9 laiklik ilkesi ile din özgürlüğü ilişkisi
10 İktisadi özgürlükler
11 Örgütlenme Özgürlüğü
12 Basın Özgürlüğü
13 AHİM kararlarında basın özgürlüğü
14 İnsan haklarıyla ilgili Yargı kararlarının analizi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79174 1149358 İnsan hakları ile ilgili kurallar hakkında evrensel standartları öğrenir
79175 1152712 Anayasal sistemin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
79176 1153765 İnsan hakları ile kamu otoritesini bağdaştıracak bir sistemin kurulmasına katkı sağlayabilir.
79177 1160579 Bu alandaki mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
79178 1160963 Bu alandaki yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak