Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HTL510 Hükümet Sistemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, hükümet sistemlerinin sınıflandırılması, hükümet sistemlerinin klasik ayrımı, hükümet sistemlerinin türleri gibi konular ele alınıp, Türkiye de Parlamenter sistemin uygulaması değerlendirilip, Türkiye de Parlamenter Sistem ve Hükümet Sistemi Tartışmaları konusu irdelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YÜCEL Bülent, Parlamenter Sistemin Rasyonelleştirilmesi ve Türkiye Örneği, Adalet Yayınevi, Ankara 2009. HEKİMOĞLU Merdan, Anayasa Hukukunda Karşılaştırmalı, Demokratik Hükümet Sistemleri ve Türkiye, Detay yayıncılık, İstanbul 2009. YAZICI, Serap, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri Türkiye İçin Bir Değerlendirme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79238 1420560 Bu ders kapsamında öğrenci hükümet sistemlerini kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde iktidar muhalefet ilişkileri doğrultusunda öğrenir.
79239 1423852 Siyasal sistemin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
79240 1438192 Bu alandaki kavramların içini dolduracak bir analiz sahibi olur
79241 1429044 Bu alandaki Hükümet sistemleri ilgili teorileri kavrar.
79242 1438443 Hükümet sistemlerini olumlu ve olumsuz yönleri ile yorumlayabilmeyi öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75435 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75436 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75437 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75438 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75441 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 75439 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 75440 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 75442 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 75443 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 75444 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 75434 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak