Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304025112011 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İdarenin Özel Hukuk Hükümlerine tabi sözleşmeleri ile ilgili esasları Kamu İhale Sözleşmeleri üzerinden doktrinsel olarak yüksek lisans seviyesinde incelemek ve uygulanan sistemle ilgili öneriler ortaya koymaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Doç. Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BUZ, Vedat, Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları, Ankara 2007; GÖK, Yaşar, Açıklamalı Kamu İhale Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İdarenin taraf olduğu özel hukuk sözleşmelerinden Kamu İhale Sözleşmeleri'nin özellikleri, kuruluş ve geçerlilik şartları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
3 Bütünleme Sınavı 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
23 Proje Sunma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler: İdari Sözleşme – Özel Hukuk Sözleşmesi Ayrımında Kullanılan Kriterlerin Değerlendirilmesi
2 İdarenin Özel Hukuk Kurallarına tabi olduğu sorumluluk alanları
3 İdarenin İstihdam eden, yapı eseri maliki, taşınmaz maliki, ulaşım araçları işleteni, kamu hastanesi işleteni sıfatlarıyla yaptığı özel hukuk sözleşmelerinden sorumluluğu
4 Kamu İhale Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim
5 İdari Yargıda Verilen İptal kararlarının Özel Hukuk Sözleşmelerinin Geçerliliğine Etkisi Sorunu
6 Karşılaştırmalı Hukukta Kamu İhale Sözleşmesinin Kurulmasından Önceki Dönemdeki Eylemler Bakımından Söz Konusu Olabilecek Tazminat Talepleri
7 Türk Hukukunda Kamu İhale Sözleşmesinin Kurulmasından Önceki Dönemdeki Eylemler Bakımından Söz Konusu Olabilecek Tazminat Talepleri
8 Karşılaştırmalı Hukukta Kamu İhale Sözleşmelerinin Kurulması
9 Türk Hukukunda Kamu İhale Sözleşmelerinin Kurulması
10 Kamu İhale sözleşmelerinin Hükümsüzlüğü(1)
11 Kamu İhale sözleşmelerinin Hükümsüzlüğü (2)
12 Kamu İhale Sözleşmelerinde Yetkisiz Temsil
13 Kamu İhale sözleşmelerinin İptali
14 Türk Kamu İhale Sisteminin Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78919 1151684 İdarenin özel hukuk sözleşmeleri ile ilgili esasları öğrenir
78920 1154626 Kamu hizmeti yürütülürken özel hukuk kurallarına tabi hususlarda idarenin etkinliğini önleyecek hususları inceler
78921 1173926 İlgili mevzuatı isabetle yorumlayabilir, öneriler geliştirebilir
78922 1178145 İlgili yargı kararlarını doktrinsel seviyede tahlil edebilir.
78923 1156411 Uluslararası sistemleri inceleyebilir ve önerilerde bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak