Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304025132011 İdarenin Kusursuz Sorumluluğu 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İdarenin yapmış olduğu eylem ve işlemlerinde üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlarından dolayı taşıdığı hukuki sorumluluk hakkında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ONAR Sıddık Sami, Tam Yargı Davaları, İstanbul 1971; GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, Ankara 2011; GÖZLER Kemal, İdare Hukuku, Bursa 2009.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anayasal bir zorunluluk olarak idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olması, idarenin hukuki sorumluluğuna da işaret eder. Ders, bu konuyu incelemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel hukuki kavramlar. -
2 İdari tasarruf türleri
3 Hizmet kusuru
4 İdarenin kusura dayalı sorumluluğu
5 İdarenin kusursuzluğa dayalı sorumluluğu
6 İdarenin, sebebiyet verdiği zararı tazmini
7 Tam yargı davaları
8 Yürütmenin durdurulması usul ve şartları
9 Tam yargı davalarında görev ve yetki konusu
10 Tam yargı davalarında zararın ispatı ve delil ikamesi
11 Tam yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi
12 İdari yargıda kanun yolları
13 İç hukuk yollarının kullanılarak bitirilmesi
14 AİHM’ye Bireysel başvuru hakkı ve yöntemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79264 1152007 İdarenin eylem ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
79265 1159230 Anayasal bir zorunluluk olarak idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olduğunu öğrenir.
79266 1163409 İdarenin hukuki sorumluluğunda vatandaşların izleyeceği idari ve yargısal yol ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak