Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HTL514 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Uluslararası güncel sorunların hukuki boyutları alanında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Pazarcı: Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara 2012 Her öğrenci için konusuna göre uluslararası güncel sorunlarla ilgili o dönemki güncel makale vb yayınlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası güncel sorunların diplomatik ve yargısal çözüm yollarını inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin olduğu dönemde uluslararası hukukun alanına giren uluslararası güncel sorunların belirlenmesi
2 uluslararası uyuşmazlıkların yargı dışı diplomatik çözüm yolları
3 Uluslar arası uyuşmazlıkların yargısal çözüm yolları
4 Hakkaniyet ve nisfet
5
6 Uluslararası Ceza Mahkemesi
7 Devletlerin sorumluluğu
8 Uluslararası örgütlerin sorumlulukları
9 Uluslararası çevrenin korunması
10 Kültürel varlıkların korunması
11 İnsancıl hukuk
12 ASEAN
13
14 AB
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78969 1403476 Uluslararası sorunları analiz gücü kazanır.
78970 1406076 Uluslararası sorunların hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur
78971 1408396 Uluslararası uyuşmazlıkları diplomatik ve yargısal yollardan çözme konusunda insiyatif almayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75435 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75436 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75437 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75438 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75441 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 75439 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 75440 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 75442 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 75443 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 75444 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 75434 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak