Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304025162011 Uluslararası Terörizm 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Uluslararası terörizme ilişkin uluslararası hukuk açısından lisansütü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Nazmi Çora., “Uluslar arası Terörizm ve Failleri”, Toplumsal Dönüşüm Yayınları 2008 Ank. Fatma Taşdemir, “Uluslar arası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi”, USAK Yay., 2006 Ank. İbrahim Kaya, “Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk”. USAK Yay., 2005 Ank. Her öğrenci için konusuna göre uluslararası sorunlarla ilgili o dönemki güncel makale vb yayınlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası güncel sorunların diplomatik ve yargısal çözüm yollarını inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin olduğu dönemde uluslararası hukuk ve terörizm alanına giren sorunların belirlenmesi
2 Terörizm/anarşizm vb. olguların tanımları ve aralarındaki farkların tartışılması
3 Terörist/anarşist/gerilla/paralı asker/savaşan statüsü
4 Uluslararası terörizme ilişkin klasik okul yaklaşımı
5 Uluslararası terörizme ilişkin neoralist okul yaklaşımı a. Önleyici meşru müdafaa b. Sezgisel meşru müdafaa
6 Ayaklanmacı terörizm
7 Devlet destekli terörizm
8 sınıraşan suç örgütleri terör örgütleriyle ilişkileri
9 Terör örgütlerinin gelir kaynakları ve önlenmesi
10 Uluslararası Ceza Mahkemesi
11 El Kaide/ PKK/17 Kasım Terör Örgütü/Hizbullah/ETA/IRA… terör örgütlerinin incelenmesi
12 El Kaide/ PKK/17 Kasım Terör Örgütü/Hizbullah/ETA/IRA… terör örgütlerinin incelenmesi
13 El Kaide/ PKK/17 Kasım Terör Örgütü/Hizbullah/ETA/IRA… terör örgütlerinin incelenmesi
14 Uluslararası terörizme ilişkin uluslar arası andlaşmalar ve uygulanmasıne ilişkin sorunlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79008 1160901 Uluslararası hukuk ve terörizme ilişkin değişik yaklaşımları analiz edebilme yetisi kazanır
79009 1179151 Uluslararası terörizmin hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak