Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304025172011 Deniz İhtilafları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Uluslararası alanda deniz alanına ilişkin ihtilafların uluslararası hukuk açısından lisansütü düzeyde bilgi paylaşımının sağlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doç.Dr.M.Aydoğan ÖZMAN, “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi” Ankara 1984 M.Aydoğan ÖZMAN, “Denzi Hukuku I” Ankara 2006 Prof. Dr. Hakan Karan, Sami Aksoy, “Deniz Hukuku Mevzuatı”, 2011 Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası hukukta deniz ihtilaflarına ilişkin güncel sorunları ve yargısal çözüm yollarını inceler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin olduğu dönemde uluslararası hukuk ve deniz ihtilafları alanına giren sorunların belirlenmesi
2 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi
3 Karasuları
4 Kıta Sahanlığı
5 Boğazlar
6 Adalar
7 Gemi korsanları
8 Zararsız geçiş hakkı
9 Bitişik bölge kavramı
10 İç sular
11 IMO (International Maritime Organization)
12 Denizlerdeki Kirlilik ve önlemeye ilişkin uluslar arası sözleşmeler
13 BIMCO, BALTIC AND INTERNATIONAL MARITIME COUNCIL : Baltik ve Uluslararası Denizcilik Komitesi
14 GREENPEACE
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79282 1180834 Uluslararası hukukta deniz alanına ilişkin ihtilafları analiz edebilme yetisi kazanır
79283 1149701 Deniz ihtilaflarına dair hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak