Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HTL518 Osmanlı Hukuk Sistemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarihsel geçmişimizi ifade eden ve kendine özgü, orijinal bir hukuk sistemi geliştiren Osmanlı İmparatorluğunun hukuk sistemi hakkında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı gerçekleştirebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009; CİN Halil/AKYILMAZ Gül,Türk Hukuk Tarihi, Konya 2010; EKİNCİ; Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, İstanbul 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukuku temeline oturmakla birlikte, İslam hukuk tarihine benzerine rastlanmayan bir Örfi hukuk uygulaması gerçekleştiren Osmanlı hukukunun yapısı, işleyişi, kurumları ve uygulaması hakkında incelemeler yapılan bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türklerin İslam dinine girişleri ve İslam hukuku dairesine geçmeleri.
2 İslam hukukun temel esasları ve kaynakları.
3 İslam hukukun temel esasları ve kaynakları.
4 Klasik dönem Osmanlı hukukuna giriş.
5 Şer’i Hukuk-Örfi hukuk ayrımı ve bu ayrımın önemi.
6 Osmanlı’da şer’i hukuk.
7 Osmanlı’da şer’i hukuk.
8 Örfi hukuk ve gelişimi
9 Örfi hukuk ve uygulamaları.
10 Klasik dönem Osmanlı yargı sistemi
11 Klasik Dönem Osmanlı devlet yönetiminin hukuki temelleri
12 Tanzimat Dönemi ve Tanzimat hukuku
13 Tanzimat döneminde şer’i hukuk ve kanunlaştırma hareketleri.
14 Osmanlı hukukunda modernleşme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79013 1411818 İslam Hukuku hakkında kapsamlı bilgi alır.
79014 1414013 Klasik dönem Osmanlı hukukunun yapısını öğrenir.
79015 1402180 Osmanlı Hukukunun düalist yapısını oluşturan örfi hukuk-şer’i hukuk ayrımını öğrenir.
79016 1407471 Tanzimat sonrasında Osmanlı hukukundaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75435 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75436 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75437 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75438 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75441 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 75439 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 75440 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 75442 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 75443 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 75444 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 75434 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak