Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304025232011 Türk Hukukunun Modernleşme Süreci 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Cumhuriyet öncesinden başlayarak Türk hukukunun gelişme ve modernleşme süreci hakkında lisans üstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009; CİN Halil/AKYILMAZ Gül, Türk Hukuk Tarihi, Konya 2010; BERKES Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978; MARDİN Şerif, Türk Modernleşmesi, İstanbul 1996; ZURCHER Eric Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul 2002…

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk hukukunun tarihsel kökenleriyle birlikte gelişme ve modernleşme sürecini konu edinen bu derste, kısaca İslamiyet öncesi Türk hukukundan da bahsedilerek, Osmanlı hukukunun yapısı, Osmanlı hukukunda modernleşme ve laikleşme süreci ve Cumhuriyet dönemi hukuk devrimimiz incelenmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ile olan ilişkiler çerçevesinde Türk hukukunun AB hukukuna uyum süreci de bir başka inceleme konusudur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslamiyet öncesi Türk Hukuk sistemlerine kısa bir bakış -
2 İslam hukuku ve söz konusu hukuk sisteminin Türkler tarafından benimsenmesi. -
3 İslam hukukunun temel ilkeleri ve bölümleri -
4 Osmanlı hukukuna giriş, Osmanlı Hukukunun Yapısı, örfi hukuk-şer’i hukuk ayrımı. -
5 Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukunda Modernleşme süreci. -
6 Osmanlı Devleti’nde kanunlaştırma hareketleri ve modern kanunlaştırmalar. -
7 Mecelle, Ticaret Kanunnamesi, Ceza Kanunnameleri ve 1917 tarihli Hukuk-ı Aile kararnamesi. -
8 Cumhuriyet Dönemi ve hukuk sistemi arayışları. -
9 1926 Laik hukuk devrimi ve modernleşme sürecinin hız kazanması. -
10 Modern ve Laik hukuk kurumlarının oluşması. -
11 Laiklik ve Hukuk -
12 Modern Laik hukuk ve Türkiye’de toplumsal yapı -
13 AB hukuku ve Türk hukukunun uyum süreci -
14 AB hukuku ve Türk hukukunun uyum süreci
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79300 1172955 Öğrenci Türk hukuk tarihi hakkında temel bilgi edinir.
79301 1178394 Türk hukukunun tarihi kökenlerini öğrenir.
79302 1178398 Osmanlı hukukunda modernleşme hareketleri anlatılır.
79303 1181965 Özellikle Tanzimat sonrası hukuki gelişim ve kurumlaşmalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak