Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304025242011 Mukayeseli İletişim Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kişiler ve gruplar arsı her türlü bilgi duygu ve düşüncelerin iletimi ve aktarımını bilimsel disiplin içinde sunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ali TÜRKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜRKMEN Ali, Mukayeseli İslam İletişim Hukuku, Samsun 2009; İÇEL Kayıhan-ÜNVER Yener, Kitle haberleşme Hukuku, İstanbul 2007; DÖNMEZER Sulhi, Basın ve Hukuku, İstanbul 1976.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kişiler ve gruplar arsı her türlü bilgi duygu ve düşüncelerin iletimi ve aktarımını bilimsel disiplin içinde inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim hukukunun temel hükümleri
2 İletişim hukukunun kaynakları ve temel kavramları
3 İletişim düzeni, iletim yolları ve iletim sürecinin unsurları
4 Kitle iletişimin genel özellikleri
5 Kitle iletişimin ahlaki esasları
6 Kitle iletişim hukukunda haberleşme
7 Kitle iletişim ve kamuoyu
8 Kitle iletişiminde basın-yayın rejimi
9 Kitle iletişiminde basın-yayın sorumluluğu ve basın ahlak kuralları
10 Kitle iletişim araçları ve tabi oldukları kurallar
11 Kitle iletişiminde medya organları; yazılı, görsel ve işitsel
12 Kitle iletişim hukukunda propaganda ve reklam
13 Kitle iletişim hukukunda iletişim suçları
14 Kitle iletişim hukukunda cezai yaptırımlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79325 1191831 Sosyal olarak iletişim olgusun önemini algılayabilir
79326 1166708 İletişim ve hukuk arasındaki ilişkiyi değerlendirebilir.
79327 1181625 Etkili iletişim yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak