Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HTL526 Türk Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yargı mercilerince verilen kararların üst denetim yollarını ve usullerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KARSLI Abdullah, Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2012; KURU Baki/ARSLAN Ramazan/YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2011.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anayasal bir zorunluluk olarak idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olması, idarenin hukuki sorumluluğuna da işaret eder. Ders, bu konuyu incelemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medeni Usul Hukukunda Kanun yoları ile ilgili Genel bilgiler -
2 Kanun yolu olarak itiraz hakkı ve kullanımı
3 İtiraz hakkı kullanımında süreler
4 İtiraz hakkı kullanımında yasal merciler
5 Medeni Usul Hukukunda Kanun yolu olarak temyiz hakkı
6 Temyiz hakkını kullanmanın tabi olduğu yasal süreler
7 Medeni Usul Hukukunda temyiz mercileri
8 Medeni Usul Hukukunda temyiz hakkının kullanım usulü
9 Medeni Usul Hukukunda İç denetim yolları
10 Yargı kararlarında gerekçe konusu ve buna dair tartışmalar
11 Temyiz mercilerince yargısal onama ve bozma kararları
12 Bozma kararlarına karşı direnme
13 Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının kullanılma usulü
14 Medeni usul hukuku açısından dış denetim yolu (AİHM’ne başvuru hakkı).
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79331 1416154 Medeni usul hukukunda kanun yollarını kapsamlı bir şekilde öğrenir.
79332 1418843 İç hukuk denetim yolları hakkında bilgi sahibi olur
79333 1401750 Yargı kararlarına karşı itiraz ve temyiz prosedürünü öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75435 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75436 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75437 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75438 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75441 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 75439 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 75440 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 75442 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 75443 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 75444 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 75434 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak