Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL502 Yönetim ve Organizasyon 927003 1 1 0

Dersin Amacı

İşletme Yönetimi'nde yöneticilerinin uyguladıkları yönetim ilkeleri konusunda öğrencilerin temel yeteneklerini artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan GÜL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demet Gürüz ve Emet Gürel, Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara, 2016. 2. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2015. 3. Mümin Ertürk, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2018. 4. Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yönetim Kavramı ve Klasik Yönetim Yaklaşımları, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Yönetimde Mükemmellik Yaklaşımı, Yönetimin Fonksiyonları, İşletmelerde Matriks Ve Şebeke Organizasyonlar, Kaos Yönetimi, Yönetimde Yetki Ve Sorumluluk, Yönetimde Karar Verme, Yönetimde İletişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 7 3 21
10 Tartışma 10 3 30
22 Proje Hazırlama 2 24 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim ve Organizasyon: Giriş YÖNETİM VE ORGANİZASYON-1.docx
2 Yönetim İlkeleri I: Planlama YÖNETİM VE ORGANİZASYON-2.docx
3 Yönetim İlkeleri II: Organizasyon YÖNETİM VE ORGANİZASYON-3.docx
4 Organizasyon Teorileri: Geleneksel, Neo-klasik, modern ve çağdaş yönetim teorileri YÖNETİM VE ORGANİZASYON-4.docx
5 Yönetim İlkeleri III: Yöneltme YÖNETİM VE ORGANİZASYON-5.docx
6 Liderlik YÖNETİM VE ORGANİZASYON-6.docx
7 Motivasyon YÖNETİM VE ORGANİZASYON-7.docx
8 Örgütsel İletişim YÖNETİM VE ORGANİZASYON-8.docx
9 Ara Sınav
10 Yönetim İlkeleri IV: Kontrol YÖNETİM VE ORGANİZASYON-10.docx
11 Karar verme YÖNETİM VE ORGANİZASYON-11.docx
12 Koordinasyon (eşgüdüm) YÖNETİM VE ORGANİZASYON-12.docx
13 Çağdaş Yönetim Becerileri: Kaynak bağımlılığı, Strateji, Vekalet, İşlem Maliyeti, Kurumsallaşma, Outsourcing YÖNETİM VE ORGANİZASYON-13.docx
14 Çağdaş Yönetim Becerileri: Toplam Kalite, Temel yetenek, Güçlendirme, Kıyaslama, Öğrenen organizasyonlar, Kurumsal şirket yönetimi YÖNETİM VE ORGANİZASYON-14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511858 Kontrol, karar verme ve koordinasyon süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2 1511859 İşletme Yönetimi'nde liderlik, motivasyon, iletişimin önemi hakkında yorum yapabileceklerdir.
3 1511860 Öğrenciler; planlama ve stratejik planlama süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
4 1511861 Organizasyon teorileri ve organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5 1511862 Öğrenciler Modern Yönetim Becerileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75512 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 75513 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75514 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 75515 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 75516 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 75517 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 75518 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 75519 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 75520 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 75521 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 75522 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 75538 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
13 75523 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 75539 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 75524 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 75540 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 75525 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 75526 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 75527 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 75528 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 75529 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 75530 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 75531 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 75532 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 75533 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 75534 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 75535 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 75536 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 75537 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 1 2 4 2 4 5
2 4 3 4 4 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 1 2 4 2 4 5
3 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 2 2 4 3 4 4
4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 2 2 4 2 3 4
5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 2 2 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek