Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL532 Üretim Planlama ve Kontrol 927003 1 1 0

Dersin Amacı

Üretim alanında planlama yapabilme ve karar alabilme ve yönetebilme becerilerinin kazanılması için; üretim planlama faaliyetlerinde, kullanılan teknik ve yöntemlerin öğretilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çelikçapa Odman, F. (2015). Üretim Planlaması, Bursa: Ekin Yayınları. Baskak, M. ve Tanyaş, M. (2012). Üretim Planlama ve Kontrol. İstanbul: İrfan Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üretim planlama sistemi, talep tahmin yöntemleri, kapasite planlama, bütünleşik üretim planlaması, üretim çizelgeleme, çizelgeleme yöntemleri, kurumsal kaynak planlaması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretim Planlama Sistemi
2 Kalitatif Talep Tahmin Yöntemleri
3 Kantitatif Talep Tahmin Yöntemleri
4 Kantitatif Talep Tahmin Yöntemleri
5 Kapasite Planlama Yöntemleri
6 Bütünleşik Üretim Planlaması
7 Ara sınav
8 Üretim Çizelgeme
9 Çizelgeleme Yöntemleri
10 Kurumsal Kaynak Planlaması
11 Kurumsal Kaynak Planlaması
12 Kurumsal Kaynak Planlaması ve Tedarik Zinciri İlişkisi
13 Kurumsal Kaynak Planlaması ve Tedarik Zinciri İlişkisi
14 Kurumsal Kaynak Planlaması ve Tedarik Zinciri İlişkisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258413 Üretim planlama sistemi ile ilgili temel kavram ve bölümlerin öğrenilmesi
2 1258414 Talep tahmin yöntemlerinin öğrenilmesi
3 1258415 Kapasite planlama aşamaları ve yöntemlerinin öğrenilmesi
4 1258416 Bütünleşik üretim planlaması aşamaları ve yöntemlerinin öğrenilmesi
5 1258417 Üretim çizelgeleme aşamaları ve yöntemlerinin öğrenilmesi
6 1258418 Kurumsal planlama sistemi içerisinde, üretim planlama faaliyetlere ilişkin eşgüdüm sağlama ve yönetme becerisinin kazanılması
7 1258489 Tedarik zinciri içerisinde, üretim planlama faaliyetlere ilişkin eşgüdüm sağlama ve yönetme becerisinin kazanılması
8 1258490 Müşteri ilişkileri yönetimi içerisinde, üretim planlama faaliyetlere ilişkin eşgüdüm sağlama ve yönetme becerisinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67780 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 67781 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67782 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 67783 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 67784 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 67785 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 67786 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 67787 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 67788 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 67789 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 67790 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 67793 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
13 67797 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
14 67802 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
15 67806 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
16 67791 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
17 67794 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
18 67798 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
19 67803 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
20 67807 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
21 67792 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
22 67795 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
23 67799 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 67804 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
25 67808 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
26 67796 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
27 67800 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
28 67805 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
29 67801 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4