Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL535 Teknoloji Yönetimi 927003 1 1 0

Dersin Amacı

Hızla gelişen teknolojiden işletmelerin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için teknoloji yönetim sisteminin işletmelerde nasıl kurulacağı ve işleyeceğinin anlaşılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Aysel ÇETİNDERE FİLİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Megantz, R. C. (2002). Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs, Wiley. Zedtwitz, M. V., Haour, G. ve Khalil, T. (2003). Management of Technology, Pergamon Press. Brown, C.V., DeHayes, D.W., Hoffer, J.A. ve Martin, W.E. (2011) Managing Information Technology, Prentice Hall. Betz, F. (2011) Managing Technological Innovation: Competitive Advantage from Change, John Wiley & Sons.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teknoloji yönetimi ve inovasyon, Teknoloji planlama, Teknolojik zekâ, Teknoloji transferi, Teknoloji yönelimi, Rekabet stratejileri, İleri imalat teknolojileri, İnovasyon geliştirme süreci, Nano teknoloji

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 7 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 7 20 1
2 Final Sınavı 0 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 7 7
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Dersin Tanıtımı
2 Teknoloji kavramı
3 Teknoloji yönetimi kavramı
4 Teknoloji planlama
5 Teknolojik zekâ
6 Teknoloji transferi
7 Teknoloji yönelimi
8 Ara sınav
9 Rekabet stratejileri
10 İleri imalat teknolojileri
11 Teknoloji yönetimi ve inovasyon
12 İnovasyon türleri
13 İnovasyon geliştirme süreci
14 Nano teknoloji

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476222 İşletme yöneticileri ve çalışanları için etkili bir rekabet aracı olan teknolojiyi ana hatları ile belirtebilme
2 1476223 Teknoloji yönetim politikalarının örgütsel yaratıcılığı arttırmada kullanımını örneklerle açıklayabilme
3 1476224 Gelecek teknolojileri yakından takip edebilmek için vizyon geliştirebilme
4 1476225 Teknoloji ve inovasyon işbirliğini gösterebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek