Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR603 Osmanlı Askeri Eğitim Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı ordusunun uluslar arası ordular içindeki savaş kapasitesinde eğitimin rolünün algılatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konu ile ilgili erişimi mümkün olan yerli ve yabancı yazılı ve basılı eserler ile sözlü kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı ordusundaki geleneksel savaş eğitimindeki değişim sürecinin tarihsel verilerle tanıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı ordusundaki geleneksel savaş eğitimi
2 Osmanlı ordusundaki geleneksel savaş eğitimi
3 Osmanlı ordusundaki geleneksel savaş eğitimi
4 Osmanlı ordusunda savaş eğitiminin değişimi
5 Osmanlı ordusunda savaş eğitiminin değişimi
6 Osmanlı ordusunda savaş eğitiminin değişimi
7 Osmanlı ordusunda savaş eğitiminin değişimi
8 Osmanlı ordusunda savaş aygıtlarının üretim-gelişme aşamalarının yönetimi
9 Osmanlı ordusunda savaş aygıtlarının üretim-gelişme aşamalarının yönetimi
10 Osmanlı ordusunda savaş aygıtlarının üretim-gelişme aşamalarının yönetimi
11 Osmanlı ordusunda savaş aygıtlarının üretim-gelişme aşamalarının yönetimi
12 Osmanlı ordusunda lojistik yönetimi
13 Osmanlı ordusunda lojistik yönetimi
14 Osmanlı ordusunda emir-komuta disiplini
15 Osmanlı ordusunda emir-komuta disiplini
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336697 Osmanlı dönemi fetih hareketlerinin statejik, ekonomik arka planları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1336698 Osmanlı ordusunun farklı dönemler içerisinde geçirdiği taktik-teknik değişim hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek