Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR604 Osmanlı Ordusunda Savaş Teknolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı ordusunun savaş teknolojisinin oluşumu ve uluslar arası rekabet kapasitesinin algılatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nedim İPEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konu ile ilgili erişimi mümkün olan yerli ve yabancı yazılı ve basılı eserler ile sözlü kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı ordusundaki savaş teknolojisiin değişim aşamalarının gereklilikleri ve tanıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mekanik aksamlı savaş araçlarının gelişimi
2 Mekanik aksamlı savaş araçlarının gelişimi
3 Mekanik aksamlı savaş araçlarının gelişimi
4 Mekanik aksamlı savaş araçlarının gelişimi
5 Ateşli silahların gelişimi,
6 Ateşli silahların gelişimi,
7 Ateşli silahların gelişimi, biyolojik silahlar.
8 Ateşli silahların gelişimi, kimyasal silahlar.
9 Donanma ve unsurlarının gelişimi
10 Donanma ve unsurlarının gelişimi
11 Donanma ve unsurlarının gelişimi
12 Havacılık ve gelişimi
13 Havacılık ve gelişimi
14 Yüksek klasik patlayıcıların savaş alanlarındaki etkinliği
15 Yüksek klasik patlayıcıların savaş alanlarındaki etkinliği
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336703 Osmanlı ordusunun temel dinamikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1336704 Osmanlı ordusunda kullanılan silahların teknolojileri hakkında bilgi sahibi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek