Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR606 Osmanlı Dönemi Boyunca Doğal Afetler Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı tarihinde yer alan doğal afet türlerinin ve etkilerinin tanıtılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konu ile ilgili erişimi mümkün olan yerli ve yabancı yazılı ve basılı eserler ile sözlü kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihteki afetler karşısında gelişen afet sonrası sorunun yönetimi tecrübelerinin aktarımı. Afetlere karşı hazır bulunuşlulukta Osmanlı’nın oluşturduğu sistematik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı tarihinde yer alan afet türlerinin tanıtımı
2 Osmanlı tarihinde yer alan afet türlerinin tanıtımı
3 Osmanlı tarihinde yer alan afet türlerinin tanıtımı
4 Osmanlı tarihinde yer alan afet türlerinin tanıtımı
5 Osmanlıdaki afetlere karşı yönetsel farkındalık
6 Osmanlıdaki afetlere karşı yönetsel farkındalık
7 Osmanlıdaki afetlere karşı yönetsel farkındalık
8 Osmanlıda meydana gelen afetlerin sosyal ve ekonomik olumsuzlukları
9 Osmanlıda meydana gelen afetlerin sosyal ve ekonomik olumsuzlukları
10 Osmanlıda meydana gelen afetlerin sosyal ve ekonomik olumsuzlukları
11 Osmanlıdaki afet sonrası elde edilen tecrübelerin tatbiki
12 Osmanlıdaki afet sonrası elde edilen tecrübelerin tatbiki
13 Osmanlıdaki afet sonrası elde edilen tecrübelerin tatbiki
14 Osmanlıdaki afet sonrası elde edilen tecrübelerin tatbiki
15 Osmanlıdaki afet sonrası elde edilen tecrübelerin tatbiki
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336699 Afetlerin devletlerin ekonomilerine olan etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1336700 Afetlerin devletlerin sosyal-kültürel yapılarına olan etkileri hakkında bilgi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek