Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR611 Tanzimat ve Sonrası Türk Eğitim Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesi eğitim anlayışı ve yapısı ile bu alanda Tanzimat döneminde başlayıp İmparatorluğun sonuna kadar süren değişim ve dönüşümü ortaya koymak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Mucize ÜNLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-A. Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim -Bayram Kodaman, II. Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi -Cavit Binbaşıoğlu, Eğitim Düşüncesi Tarihi -Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923) -Hidayet Vahaboğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar -İlhan Tekeli-Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü -İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar -İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı -Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi -Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıcından 1985’e)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Osmanlı Öncesi Türklerde Eğitim -Osmanlı Devleti’nde Tanzimata Kadar Eğitim -Tanzimat Döneminde Eğitim Alanında Yapılan Yenilik ve Düzenlemeler -Meşrutiyet Devri Eğitim Sistemi ve Yapılan Düzenlemeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanzimat Öncesinde Eğitim.
2 Tanzimat Öncesinde Eğitim.
3 Tanzimat Öncesinde Eğitim Alanında Yenileşme Hareketleri.
4 Tanzimat Döneminde Eğitim Anlayışı .
5 Maarif Nezaretinin Kuruluşu.
6 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi.
7 İlköğretim.
8 Ortaöğretim.
9 Vize.
10 Yükseköğretim.
11 Mesleki ve Teknik Eğitim.
12 II. Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi.
13 II. Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi.
14 İttihat ve Terakki’nin Eğitim Anlayışı ve Politikası.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344042 Bu ders sonunda öğrenci; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesi eğitim yapısı ve anlayışı ve Tanzimat sonrasında bu alandaki dönüşümü açıklayabilecek.
2 1344043 Tanzimat öncesinde eğitim alanında yapılan düzenlemeler ile Tanzimat sonrasındaki yenilikleri ve bu sürece etki eden dinamikleri değerlendirebilecek.
3 1344044 Batı tarzı eğitim kurumları ve anlayışının eğitim alanında yapılan yenilik ve düzenlemelere etkisini analiz edebilecek.
4 1344045 Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi eğitim politikalarında belirleyici olan isimler hakkında bilgi sahibi olacak.
5 1344046 Tanzimat dönemi ve sonrasında yapılan yeniliklerin Cumhuriyet dönemi eğitim altyapısı için önemini kavramış olacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
4 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek