Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR612 Türk Yenileşme Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci I-Türkiye’de geleneksel toplum ve devlet anlayışından modern döneme geçiş sürecini ve karşı fikirlerle birlikte tanıyacak ve değerlendirecektir II-Benzer süreçleri başka kurumlarda ve III- Başka ülkelerde tespit edebilme ve değerlendirebilme yeterliliği kazanacaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri SAKAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarih Vakfı, 75. Yılda Eğitim, Tarih Vakfı, İst. 2000 Taha Akyol, Ama Hangi Atatürk, Doğan Yay. İst. 2009 Atilla İlhan, Hangi Atatürk, Bilgi Yay, İst. 1998 Kemel Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yay, İst, 1998 İslamın Siyasallaşması, Bilgi Ün. Yay, İst, 2007 Fahri Sakal, Tek Partinin Demokrasi Anlayışı, Samsun 2008 Ağaoğlu Ahmed Bey, Ank, 1999 Francois Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura, İst, 1996 Niyazi Berges, Türkiye’de Çağdaşlaşma. Doğu- Batı Yay. İST. Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, TTK Yay. Ank. 1995 Kurul, Tanzimat, İst 1940. 150 Yılında Tanzimat, Ank, 1989 C. Koçak, İnönü Dönemi, c.I-II. H. Z. Ülken Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İst. 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Türk Çağdaşlaşma ve Yenileşme hareketleri, zihniyetleri ve bu alanda kayda değer olaylar ve olguların yaşanan süreç içinde etkileri ve karşı fikirler. -Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde batı etkisi. -Türkiye’de İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş aşaması ve rejimin demokratikleşme süreci -Dönemin aydınlarında yeni düşünce ve yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 60 60
27 Makale Yazma 1 40 40
54 Ev Ödevi 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı_Türk tarihinde Çöküş Yıllarının genel değerlendirilmesi. Okuma, tartışma 1.docx
2 Çöküşe çare arayışları ,, 2.docx
3 Osmanlı Aydınlarının çöküş ve kalkınmaya geçiş teori ve fikirleri ,, 3.docx
4 III. Selim ve II. Mahmut: Reform Çalışmalarının Yenileşme Açısından değerlendirilmesi ,, 4.docx
5 Tanzimat ve Islahat Devri Yenileşme uygulamalarının değerlendirilmesi ,, 5.docx
6 Kurumlar Bazında Yenileşme Çalışmaları: Bürokrasi ,, 6.docx
7 Kurumlar Bazında Yenileşme Çalışmaları: Askerlik I ,, 7.docx
8 Kurumlar Bazında Yenileşme Çalışmaları: Askerlik II ,, 8.docx
9 Arasınav Yazılı sınav
10 Kurumlar Bazında Yenileşme Çalışmaları: Eğitim I Okuma tartışma
11 Kurumlar Bazında Yenileşme Çalışmaları: Eğitim II Okuma taryışma
12 Kurumlar Bazında Yenileşme Çalışmaları: Kültür ve Sanat I ,,
13 Kurumlar Bazında Yenileşme Çalışmaları: Kültür ve Sanat II ,,
14 İttihat ve Terakki ve Jön Türkler I Okuma tarartışma
15 İttihat ve Terakki ve Jön Türkler II Tartışma, değerlendirme
16 Dönem sonu sınavı Yazılı sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338425 Bu dersi alan öğrenci Türk tarihindeki yenileşme sürecini eleştirel olarak değerlendirme ve mukayese kabiliyeti kazanır.
2 1338426 Yenileşme sürecini değerlendirirken engeller ve teşvik edici faktörleri görür, değerlendirmelerini ona göre yapabilir.
3 1338427 Türkiye'de yaşanan yenileşme Sürecini benzer ülkelerdeki süreçle karşılaştırıp sonuç çıkarma yetisi kazanır.
4 1338428 Süreçle ilgili kaynakları tanır ve eleştirel değerlendirmeler yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 3 3 3 4 4
4 5 3 4 5 5 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek