Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301026122010 Türk Yenileşme Tarihi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Türk tarihinde yenileşme hareketlerinin ve bunlara gerek duyulmasının nedenlerini, bu haraketlerin oluş sürecini ve sonuçlarını tarihi süreci içinde değerlendirecek ve gnümüze etkilerini açıklayacak donanım kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Karpat, Şükrü Hanioğlu, T. Zafer Tunaya Bernard Lewis, E. Jan Zürcher, Cemil Koçak Mete Tunçay, Şerf Mardin, vs. araştırıcıların kitapve makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyaset, devlet, toplum ve aile bazında geri kalmışlığın açıklanması ve neden yenileşmeye gerek duyulduğunun anlaşılmasına yardımcı olunması Sanatta Yenileşme hareketleri ve akımları Eğitim, bilim ve kültürde yenileşme hareket ve akımları Ekonomide yenileşme ve iktisadi emperyalizmden kurtulma çabaları Askeri alanda yenileşmeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenileşme tanımı ve farklı disiplinlerin- bilim dallarının açılarından bu kavramın tanınması
2 Osmanlı Devletinde Yenileşmeye neden gerek duyulduğu ve diğer devlet ve toplumların yenileşme süreçleriyle mukayeseli olarak değerlendirilmesi.
3 İlk yenileşme hareketleri: Askeri, siyasi ve eğitim alanlarında batılı reformlar Tanzimat ve Islahat dönemleri
4 Meşrutyet hareketleri ve yenileşmenin farklı kurumlara yansıması
5 II. Meşrutiyetin Türk Rejimi içindeki yeri ve demokratikleşme ile İttihatçı militarizmi arasında Osmanlı siyasi hayatı.
6 Osmanlıcılar, İslamcılar, Batıcılar veTürkçülerin yenileşme anlayışları
7 Batıcıların içinde gruplaşmalar, devletçi batıcılık
8 Liberal Batıcılık ve Prens Sabahattin
9 Arasınav
10 Türrkye Cumhuriyetinde İdeolojik yenileşme anlayışı
11 Atatürk ve Yenileşme
12 Tek Parti Devrinin yenileşme açısından değerlendirilmesi
13 Muhalefetin Tek Partiye eleştirileri
14 DP Yenilik anlayışı ve uygulamaları
15 Türkiye'de Anayasa hareketleri ve yenileşmeye katkıları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1171224 Yenileşme kavramını tarihi, siyasi, kültürel, iktisadivs. alanlarda bütün yönleriyle değerlendirebilme
2 1149954 Yenileşmeye hangi durumlarda açık olunacağı veya olunmayacağını tartışabilmek
3 1155964 Yenileşme karşıtlarının tezlerini ve hareket noktalarını anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 3 4 4 4 5
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek