Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR613 Osmanlı Arşiv Belgelerini İnceleme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Devlet ve diplomatik (belge bilimi) ilişkisini kavratmak, belgelerin tarihi kaynak değerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıza Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arşiv belgeleri, Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arşiv belgelerinden farklı dönemlere ait örnek metinler okuma, diplomatik tahlil

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 5 10 1
27 Makale Yazma 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 3 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 15. yüzyıl belgelerinden örnekler
2 Arşiv ve kütüphane kaynaklarından örnek metinler
3 16. yüzyıl kütüphane belgeleri
4 16. yüzyıl arşiv belgelerinden okuma ve tahlil
5 17. yüzyıl belgelerinden örnekler
6 17. yüzyıl yerel arşiv belgeleri, siciller
7 Vakfıyelerden örnekler
8 Vekayiname örnekleri
9 18, yüzyıl arşiv belgelerinden örnekler
10 Ara sınav
11 18. yüzyıl yerel belgeleri, sicillerden örnekler
12 19. yüzyıl belgelerinden örnekler
13 19. yüzyıl sicillerinden örnekler
14 Matbu arşiv belgelerinden örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175561 Arşiv belgelerini okuyup anlayabilir, diplomatik tahlilini yapabilir, yerel ve merkezi kaynakları değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek