Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR615 Türk Kültür Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türk Kültürüne dair temel kavramların tespiti.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERKEN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bahaeddin Öğel, Türk Kültür Tarihine Giriş, C. 1-9, Kültür Bakanlığı, Ankara 2000. Emel Esin, Türk Kültür Tarihi İç Asya'daki Erken Safhalar, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1985.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Türklerin at ve demir yardımı ile kurdukları bozkır devletlerinin temelinde yatan kültürel unsurları ortaya koymak. Bunun için Türklerin mensubu oldukları dinler ile sosyal hayatlarına dair tanımların yapılması gerekmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türklerde devlet ve hükümdarlık anlayışı
2 Türklerde devlet ve hükümdarlık anlayışı
3 Türklerde devlet ve hükümdarlık anlayışı
4 Bozkır kültürünün özellikleri.
5 Bozkır kültürünün özellikleri.
6 At ve demirin Türk kültüründeki yeri
7 At ve demirin Türk kültüründeki yeri
8 Vize
9 Türklerin dini
10 Türklerin dini.
11 Türk sanatı
12 Türk sanatı
13 Orhun Abideleri
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294143 Türklerde Develet anlayışını tanımlamak
2 1294144 Türklerin dini hakkındaki görüşleri öğrenmek.
3 1294145 Bozkırda halklarının sosyal yaşantısını tespit etmek.
4 1294146 Türk kültürünü oluşturan maddi unsurlara değinmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 2 5 2 4 2 3
2 4 4 4 3 5 3 3 4 5
3 5 5 3 4 3 2 5 4 2
4 2 4 2 3 3 4 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek