Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR616 Orta Asya Türk Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türklüğün ana vatanda ortaya çıkan devletlerini öğrenciye tanıtarak Türk siyasi geleneğinin ve kültürünün temellerini kavratabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

V. V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi – Dersler, Ankara 2004. Ahmed Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, I, İstanbul 1982. İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul 1983. Saadettin Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü, Ankara tarihsiz. Gömeç, Saadettin, Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri, Ankara 2002. Golden, Peter B., Türk Halkları Tarihine Giriş, Ankara 2002. Çandarlıoğlu, Gülçin, Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü, İstanbul 2004. Barthold, VV, Moğol İsitilasına Kadar Türkistan (Nşr. HD Yıldız), Ankara 1990. Rasonyi, Lazslo, Tarihte Türklük, Ankara 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Orta Asya’da prehistorik dönemden itibaren Türk varlığının ortaya çıkışı, bölgede kurulan Türk devletleri, diğer topluluklar ve devletlerle ilişkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 7 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 8 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaklar ve Araştırmalar hakkında bilgi
2 Orta Asya'nın coğrafi yapısı ve tarih öncesi kültürler
3 Türkler hakkındaki ilk bilgiler
4 Hunların yükselişi ve Çin
5 Asya Hun Devleti
6 Asya Hun Devleti
7 Asya Hun Devleti
8 Ara sınav haftası
9 Göktürk Kağanlığı
10 Göktürk Kağanlığı
11 II. Göktürk Kağanlığı
12 II. Göktürk Kağanlığı
13 Uygur Kağanlığı
14 Uygur Kağanlığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172154 Çin tarihi hakkında bilgi verir.
2 1180031 Moğol tarih hakkında bilgi verir.
3 1169620 Orta Asya'nın coğrafi özellikleri hakkında bilgi verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5
3 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek