Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301026212010 Siyasal Düşünce Tarihi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Başlangıçtan bu güne dünyada siyaset anlayışını ve geçirdiği aşamaları öğrenmerk.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. fahri Sakal

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Donald G. Tannenbaum, Siyasal Düşünceler tarihi. Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler Tarihi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antik çağda siyaset ve rejim anlayışı Orta çağda siyaset ve rejimler Aydınlanma çağı ve yeni çağda siyasal düşünme Yakın çağdan günümüze siyasal düşünce

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 2 25 50
54 Ev Ödevi 2 30 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada siyaset düşüncesinin ve devletin başlangıcı
2 Siyasi fikir, din ve devlet
3 Ortadoğu, Mısır, Çin ve Hind siyasi düşüncesinin başlangıcı
4 Eski Yunan siyasi düşüncesi.
5 Eski Yunan siyasi düşüncesi II,
6 Roma Siyasal Düşüncesi
7 İslam Dünyası ve İbn Haldun
8 Arasınav
9 Rönesans dönemi siyasal düşüncesi
10 Aydınlanma Çağı: İskoç Aydınlanma düşüncesi
11 Aydınlanma Çağı: Fransız Aydınlanma düşüncesi
12 Aydınlanma Çağı: Alman Aydınlanma düşüncesi
13 Amerikan Aydınlanması
14 Liberal ve neoliberal siyaset anlayışı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313302 Bu derste öğrenci, Siyasi düşünceleri bütün yönleri ile tanımaya başlar.
2 1313303 Siyasi fikirlere etkide bulunan faktörleri öğrenir.
3 1313304 Siyasi fikrin ve rejimlerin mahiyetini tanır.
4 1313305 Demokratik ve anti demokratik düşünceleri tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 5 5 4
2 4 4 3 4 5 4 4 3 3
3 3 4 5 5 5 4 5 5 4
4 2 5 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek