Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR622 Osmanlı Kent Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı devrinde kurulan yerleşkelerdeki mahalle kültürü ve şehir planlaması hakkında veriler aktarılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi, İlkay ERKEN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Faruk Sümer, Eski Türkler'de Şehircilik, Türk Tarih Kurumu, Ankara 20014. Halil İnalcık ve Bülent Arı, "·Türk-İslam-Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık'ın Çalışmalan", Türkiye Araştinnaları Literatür Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2005, 27-56. Mehmet Sait ŞAHİNALP ve Veysi GÜNAL, "OSMANLI ŞEHİRCİLİK KÜLTÜRÜNDE ÇARŞI SİSTEMİNİN LOKASYON VE ÇARŞI İÇİ KADEMELENME YÖNÜNDEN MEKÂNSAL ANALİZİ", Milli Folklor, S. 93, s. 149-168.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Osmanlı Tarihi sosyal ve idari yapısı hakkında bilgiler vermek. Osmanlı idaresindeki kentlerin geçirdiği evreleri ortaya koymak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
10 Tartışma 1 20 1
11 Soru-Yanıt 1 20 1
19 Beyin Fırtınası 1 20 1
34 Okuma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı öncesi Türkler'de şehircilik
2 Türk şehirlerinin ilk örnekleri
3 Türk Şehirlerinin ilk örnekleri
4 Osmanlı'nın ilk yıllarında şehir ve şehircilik faaliyetleri.
5 Osmanlı'nın İlk yıllarında şehir ve şehircilik faaliyetleri
6 Tahrir defterleri ve Osmanlı şehri
7 Tahrir defterleri ve Osmanlı şehri
8 Şer'iyye sicilleri ve Osmanlı şehri
9 vize
10 Osmanlı şehirleri ve Ayanlar
11 Batılılar gözünden Osmanlı şehri
12 Osmanlı şehir tipolojilerinden örnekler
13 Osmanlı şehir tipolojilerinden örnekler
14 Şehir tarihi ve saha araştırmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512552 Şehir-Kent tanımı
2 1512553 Osmanlı kentlerinin gelişim evrelerini tespit etmek
3 1512554 Örnek kentler üzerinden kentlerin tarihi özelliklerini tespit etmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75311 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 76300 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 75312 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 75316 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 75313 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 75315 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 75314 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 76301 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 76302 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 4 5 5
2 3 5 2 3 2 5 5 4 3
3 4 3 4 5 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek