Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301026252012 Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Mlli Mücadelenin sosyal ve ekonomik zorluklara rağmen kazanıldığını, vatan savunmasının başka bir bahane ile ihmal edilemeyeceğini göstermek. O dönemin insanlarının fedakarlığı hakkında günümüz insanı ile mukayese yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof.Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atatürk, Nutuk,Kazım karabekir, İstiklal harbimiz, Genelkurmay, Türk İstiklal Harbi, Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşının Mali kaynakları, M. Akif Tural, Mehmet Evsile, Samet Ağaoğlu, Gothart Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Milli Mücadele dönemi Anadolu'nun sosyo ekonomik durumu. Vergiler, tekalifi milliye Halkın seferberlik anlayışı ile yardımlaşması Salgın Hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklı erlerin kışlalarda yaydığı tehlike Verem, tifo, frengi, sıtma vs. hastalıkların Milli Mücadeleye etkisi Açlık ve seferberlikte kıtlığın halka ve orduya etksi Milli Mücadelenin kadın ve çocuk katılımcıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı'dan Miras alınan sosyoekonomik vaziyet
2 Türkiye'de Dinlerin ve azınlık unsurların Mill Mücadeleye bakışı
3 Seferberlik Yılları ve Kültürü
4 Halkın Seferber edilişi, Tekalifi Milliye Kararları
5 Tekalifi Milliyenin Uygulanışı
6 Hukuki, idari ve askeri tedbirler
7 Dış Yardımlar, Türkistan veHindistan Müslümanlarının Yardımları
8 Arasınav
9 Kuvayı Milliye Ruhunun sosyo ekonomik etkisi
10 Hastalıklar ve Orduya zararı
11 Yöresel Seferberlik Hikayeleri
12 Yöresel Seferberlik Hikayeleri
13 Yöresel Seferberlik Hikayeleri
14 Sözlü Tarih Çalışmaları ile seferberlik blgilerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi
15 Sonuçların Tartışılması
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53338 1149993 Milli Mücadeledönemi içve dış sosyoekonomik şartları hakkında toplumu aydınlatabilecek donanım kazanma
53339 1154534 Halkın zorlukları nasıl karşıladığını ve önceliklerini neye göre belirlediini bugünkü topluma sunabilme
53340 1176853 Milli Mücadele kültürü hakkında değerlendirme yapabilme
53342 1182538 Yöresel Milli Mücadele anılarını derleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
53338 3 3 4 3 4 4 4 4 4
53339 4 3 3 4 4 4 4 4 4
53340 5 4 5 5 4 4 5 4 5
53342 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek