Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR626 Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası, öğrencilerin Türk Dış Politikasının gelişme seyrini farklı etkenlerle karşılaştırarak çok yönlü olarak değerlendirmesini yapmalarına vesile olacaktır. Ayrıca öğrencilerin farklı bilim ve meslek alanlarında danışmanlık yapacak yeterliliğe ulaşmasını sağlayacaktır. Dönemin kaynaklarını daha iyi tanıyacak, onları değerlendirip yeni kaynaklarla karşılaştırmasını yapacak, bu karşılaştırmadan çıkaracağı bilgileri farklı alanlarda kullanabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Baskın Oran, Türk Dış Politikası -Mehmet Saray, Türkiye'nin Nato'ya girişi -Olaylarla Türk Dış Politikası

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Cumhuriyet Dönemi Tek Partili ve İki Partili (DP dönemi de bu ders çerçevesinde işlenecektir) dönemlerinde dış politika olayları ve zihniyetleri -Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere girişi. -Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi -Nato'ya giriş -Soğuk Harp Dönemi ve Türk Sovyet İlişkileri -Türkiye'nin Kıbrıs Politikası -Soğuk Harp döneminde Ortadoğulu Komşularla politikamız -Filistin Meselesi ve Türkiye'nin yaklaşımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
49 Performans 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Milli Mücadeleden Cumhuriyet dönemine Türk Dış Politikasının değerlendirilmesi Konunun kaynakları
2 Lozan, öncesi dış politika Lozan, görüşmeleri ve Antlaşmanın getirdikleri
3 Türkiye ve Batı: İngiltere ile dış politika
4 Fransa ve İtalya
5 ABD
6 Sovyetler Birliği
7 Sovyetler Birliği
8 Yazılı Arasınav
9 Almanya
10 Balkanlar
11 Balkanlar
12 Ortadoğu
13 Paktlar ve Dış Bağlantılar
14 Münferit Olayların Dış Politikada etkisi
15 Dış Politika Etki değerlendirilmesi
16 Yazılı Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200277 Bu dersi alan öğrenci Türk dış Politikasının gelişimini, etkileyen ve engelleyen faktörlerini, sebep ve sonuçlarını yorumlayabilecek
2 1200297 Dış Politikanın siyasete, ekonomi ve güvenliğe etkilerini açıklayabilecek ve bu konuda ilgili birimlere danışmanlık yapabilecek.
3 1200351 Dış Politikanın Türkiye'ye kazandırdıklarını etki ve engellerini anlayıp anlatabilecek.
4 1200376 Stratejik ve güvenlik açısından ülkenin konumunu, avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilece.
5 1200406 Dış Politikanın kaynaklarını tanıyacak, bu alanda eğitici veöğreticilik yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 3 2 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
5 3 3 3 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek