Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR627 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Milli Mücadele Türkiye'nin Bağımsız bir devlet olarak kendini beynelmilel arenaya kabul ettirdiği bir dönemin adıdır. Dolayısıyla bu dönemde Türkiyenin dış güçlerle diplomatik ilişkilerinin öğrenilmesi mücadelenin kazanılmasında kimlerin ve hangi ülkelerin dahli olduğunu, öğrenmemizi ve dostu-düşmanı tanımamızı sağlayacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. Selahi Sonyel, Kamuran Gürün, Bilal Şimşir, Baskın Oran, Fahir Armaoğlu gibi araştırcıların kitap ve makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Milli Mücadelede Türkiye ve dünya üzerinde Etkili olan Dış güçler. Türkiye İngiltere-Fransa-İtalya-Yunanistan ve ABD Türkiye ve Rusya Türkiye ve Türk-İslam Dünyası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1
44 Makale Yazma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218889 Dış Politikanın doğru bilgilerle sürdürülmesinin kazandırdıkları değerlendirilir.
2 1219069 Dünya ve konjonktürel durumun tanınmasının yararı anlaşılır.
3 1220173 Öğrencide geleceğe yönelik diplomasi kültürü ve zevki oluşur.
4 1220445 Değişen şartların devletlerde çıkar hesaplarını nasıl yeniden gözden geçirdiklerini gösterir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.