Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR631 Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Doğu Avrupa'ya yerleşen Türkler hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğu Avrupa Türk Tarihi (published by O. Karatay-S. Acar), İstanbul 2013. René Grousset, Bozkır İmparatorluğu (published by M. R. Uzmen), İstanbul 1980. Gyula Nemeth; Attila ve Hunları (published by. Ş. Baştav), Ankara 1982. Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ankara 2001. Arthur Koestler, On Üçüncü Kabile (published by B. Çorakçı), İstanbul 2010. Şaban Kuzgun, Hazar ve Karay Türkleri, Ankara 1985. Peter B. Golden, Hazar Çalışmaları (published by E. Ç. Mızrak), İstanbul 2006. Erdoğan Altınkaynak, Tozlu Zaman Perdesinde Kırım Karayları, Haarlem 2006. Jacques Piatigorsky-Jacques Sapir, Hazar İmparatorluğu (published by H. Güreli), İstanbul 2007. D. M. Dunlop, Hazar Yahudi Tarihi ((published by Z. Ay), İstanbul 2008. Osman Karatay, Hazarlar, İstanbul 2014.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Türklerin Doğu Avrupa'ya göçleri ve yerleştikleri ülkeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 8 64
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 8 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaklar ve Araştırmalar
2 Doğu Avrupa'da En Eski Türk İzleri
3 Hunlar
4 Hunlar
5 Hunlar
6 Hunlardan sonra Türklerin durumu
7 Sabirler
8 sınav haftası
9 Ogur-Bulgarlar
10 Avarlar
11 Hazar Kağanlığı
12 Hazar Kağanlığı
13 Macarlar-İdil Bulgarları
14 Kıpçaklar-Peçenekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341968 Türk göçleri hakkında bilgi verir.
2 1341969 Avrupa tarihi hakkında bilgi verir.
3 1341970 Roma İmparatorluğu tarihi hakkında bilgi verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 4 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 5
3 4 5 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek