Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301026322012 Selçuklu Tarihinin Kaynakları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Selçuklu tarihinin kaynak çeşitlerini, hangi açıdan Selçuklu tarihini aydınlattıklarını, ne zamandan beri kullanılmaya başlandığını ve Selçuklu tarihinin aydınlatılması için ne gibi öneme sahip olduğunu ortaya koymak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul 1996. --------------, Selçuklular ve İslâmiyet, İstanbul 1980. Sümer, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul 1980. Sevim, Ali, Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara 1995. Özaydın, Abdülkerim, Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi (498-511/1105-1118), Ankara 1990. Köymen, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, I, Kuruluş Devri, Ankara 1989. Kafesoğlu, İbrahim, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İstanbul 1953. ------------------------, Selçuklu Tarihi, İstanbul 1992

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vekayinameler, Şehir ve Bölge Tarihleri, Mezheplere Ait Kaynaklar, Tabakat ve Hal Tercümesine Ait Eserler, Coğrafi kaynaklar ve seyahatnameler, Ermeni, Süryani, Gürcü ve Bizans kaynaklarının Selçuklu tarihinin anlaşılmasına katkıları

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Selçuklu Tarihinin Kaynaklarının Sınıflandırılması Meselesi
2 Vekayinameler
3 Vekayinameler
4 Şehir ve Bölge Tarihleri
5 Mezheplere Ait Kaynaklar
6 Tabakat ve Hal Tercümesine Ait Eserler
7 Coğrafi kaynaklar
8 Ara sınav
9 Seyahatnameler
10 Ermeni Kaynakları
11 Süryani Kaynakları
12 Gürcü Kaynakları
13 Bizans Kaynakları
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.