Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Orta Tunç çağından önce Asur ile Anadolu arasında ticaret olmasına rağmen M.Ö. 19. yüzyılda daha organize ve altyapıya sahip bir ticari ilişki başlamış ve gelişmiştir. M.Ö. II. bin yılın başlarında Küçük Asya’da bronz üretme gelenekleri gelişmiş ve yerel yöneticiler zengin saraylar inşa etmişti fakat Asurlu tüccarlar Anadolu kralları ile ticari ilişkiler organize ederek kontratlar yapmış ve Karu (tekil hali Karum) adı verilen Pazar yerlerinde ticaret yapmışlardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SEVER, Erol, Asur Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2008. ÖZGÜÇ, Tahsin, Kültepe: Kaniš/Neša, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005. ŞAHİN, Hasan Ali, Anadolu'da Asur Ticaret Kolonileri Devri - M.Ö. 1975-1725, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2004. YİĞİT, Turgut, Asur Ticaret Kolonileri ve Eski Hitit Çağında Anadolu, Ankara 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Asur Ticaret Kolonileri Dönemi hakkında gelen bilgiler verilir. 2.Asurlu tüccarların ticari faaliyetleri açıklanır. 3.Bu dönemde Anadolu’nun genel durumu hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu’da İlk Kent Devletlerinin Oluşumu Makale 1.pdf
2 Yönetim Geleneğinin Oluşumu Makale 2.pdf
3 Asur Kenti Makale 3.pdf
4 Anadolu Halkı ve Asurlu Tüccarlar Arasındaki İlişkiler Makale 4.pdf
5 Ticaret Organizasyonu Makale 5.pdf
6 Karum, Wabartum Makale 6.pdf
7 Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde Anadolu’da Ticareti Yapılan Mallar Makale 7.pdf
8 Kaneş (Kültepe) Kenti Makale 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Asurlu Tüccarlara Ait Metinler Makale 10.pdf
11 Asurlu Tüccarlara Ait Metinler Makale 11.pdf
12 Anadolu’daki Yerel Krallıklar Makale 12.pdf
13 Anadolu’daki Yerel Krallıklar Makale 13.pdf
14 Asurlu tüccarların Anadolu Kültürüne Katkıları Makale 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295267 Anadolu’nun MÖ 1970 – 1750 yılları arasındaki durumu hakkında bilgi sahibi olma.
2 1295268 Anadolu’nun Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’ndeki siyasal yapısı hakkında bilgi sahibi olma.
3 1295269 Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde ticareti yapılan mallar hakkında bilgi sahibi olma.
4 1295270 Asur-Anadolu ilişkileri hakkında bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek