Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türk dilinin tarihi dönemleri ve önemli meseleleri ile ilgili temel kaynakların verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ercilasun, Ahmet Bican, Türk Dili Tarihi Akar, Ali, Türk Dili Tarihi Özkan, Mustafa, Tarih İçinde Türk Dilinin Yeri Tekin, Talat, Orhon Yazıtları Tekin, Talat, Orhon Türkçesi Grameri Gabain, Annamaria von, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın) Aydın, Erhan, Orhon Yazıtları (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Oni, Küli Çor) Aydın, Yenisey Yazıtları Alyılmaz, Cengiz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu Alyılmaz, Cengiz, (Kök)türk Harfli Yazıtların İzinde Arpat, Berta, Sözlerimi Dinleyin, Çev. Emine Yılmaz Erdal, Marcel, Old Turkic Word Formation Gabain, A. Von, Eski Türkçenin Grameri Sertkaya, Osman Fikri, Göktürk Tarihinin Meseleleri Şen, Serkan, Eski Uygur Türkçesi Dersleri Eraslan, Kemal, Eski Uygur Türkçesi Grameri Gabain, Annamaria von, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın) Caferoğlu, Ahmet, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü Kaya, Ceval. Uygurca Altun Yaruk Hamilton, J. Russell, İyi ve Kötü Prens Öyküsü (Çev. Vedat Köken) Hacıeminoğlu, Necmettin, Harezm Türkçesi ve Grameri Ata, Aysu, Çağatay Türkçesinin İlk Devresi Harezm-Altınordu Türkçesi Ercilasun, A.B., Türk Dili Tarihi Eckmann, Janos, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Notlar Argunşah, Mustafa-Yüksekkaya, Gülden Sağol, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri Vural, Hanifi-Toparlı, Recep, Harezm Türkçesi Vural, Hanifi-Toparlı, Recep, Kıpçak Türkçesi Tezcan, Semih-Zülfikar, Hamza, Nehcü’l-Ferâdîs Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı Karamanlıoğlu, Ali Fehmi, Gülüstan Tercümesi Yunus Emre Divanı Tekin, T. (1976), “Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara, s. 118-130. Tekin, T. (1989), “Türk Dil ve Diyalektlerinin Yeni Bir Tasnifi”, Erdem 5, s. 141-168. Tuna, O. N. (1992), “Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı, 2. cilt, Dil-Kültür Sanat, 2.baskı, Ankara 7-58. Temir, Ahmet, Ural-Altay ve Altay Dilleri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk dilinin çağdaş dönemi, tarihî dönemleri ve önemli meseleleri ile ilgili temel kitaplar, makaleler, çalışmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 4 56
27 Makale Yazma 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil, dilbilimi dillerin kökeni, dilbilgisi kavramlarının tanımı ve mahiyeti Dil-Dilbilgisi 1.jpg
Dil-Dilbilgisi 2.jpg
Dil-Dilbilgisi 3.jpg
Dil-Dilbilgisi 4.jpg
2 Türkçe-Sümerce ilişkisi, Altay kuramına ilişkin kaynaklar, Altay kuramını eleştiren kaynakların değerlendirilmesi, Türkçenin etimolojik sözlükleri ile ilgili çalışmalar Etimoloji Sözlükleri 5.jpg
InkedEtimoloji Sözlükleri 6_LI.jpg
Etimoloji Sözlükleri 7.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
Etimoloji Sözlükleri 1.jpg
Etimoloji Sözlükleri 2.jpg
Etimoloji Sözlükleri 3.jpg
Etimoloji Sözlükleri 4.jpg
3 Türk dili tarihine ilişkin kaynaklar Türk Dili Tarihi 1.jpg
Türk Dili Tarihi 2.jpg
Türk Dili Tarihi 3.jpg
Türk Dili Tarihi 4.jpg
Türk Dili Tarihi 5.jpg
4 Eski Türkçe tanımı, muhteviyatı, Köktürk dönemine dair kaynaklar Köktürkçe Dönemi Üzerine Çalışmalar.pptx
Yararlanılan Kaynaklar.docx
Köktürk dönemi 1.jpg
Köktürk dönemi 2.jpg
Köktürk dönemi 3.jpg
Köktürk dönemi 4.jpg
Köktürk dönemi 5.jpg
Köktürk dönemi 6.jpg
Köktürk dönemi 7.jpg
5 Uygur dönemine dair kaynaklar Uygurca sunum.pptx
001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
Yararlanılan Kaynaklar Mehmet ÖLMEZ - Berliner Turfantexte Dizisinin kitapları.pdf
Yararlanılan Kaynaklar Mehmet-ÖLMEZ uigurisches wörterbuch.pdf
408938757d.jpg
Yararlanılan kaynaklar.docx
6 Karahanlı dönemine dair kaynaklar KARAHANLI DÖNEMİ kaynakları.pptx
Yararlanılan Kaynaklar Kutadgu Bilig Üzerine Çalışmalar.pdf
7 Harezm-Kıpçak dönemine dair kaynaklar Harezm-Kıpçak Türkçesi üzerine kaynaklar.ppt
8 Arasınav
9 Eski Oğuz Türkçesi dönemine dair kaynaklar ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ Kaynaklar.ppt
10 Çağatay dönemine dair kaynaklar Çağatay Türkçesi Kaynaklar.pptx
11 Çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kaynaklar Çağdaş Türk Lehçeleri Kateryna-Ulugberdi.pptx
12 Türkiye Türkçesinin dilbilgisi çalışmaları Türk Dilinin Kaynakları Gramer Çalışmaları.pptx
13 Türkiye'deki dilbilim çalışmaları Dilbilim Çalışmaları.pptx
14 Tarihi metinlerin hangi döneme ait olduğunu anlamanın yolları ÇUVAŞÇA KAYNAKLAR.pptm

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529386 Öğrenciler, Türk dili tarihine ilişkin kaynakları tanır.
2 1529387 Altay dil birliği ile ilgili tartışmaları bilir.
3 1529388 Türkçe ve Sümerce ilişkisine dair çalışmaları bilir.
4 1529393 Türk dilinin tarihî dönemleri ile ilgili kaynakları bilir.
5 1529397 Çağdaş Türkçenin temel kaynaklarını tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4
2 4
3
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek