Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE612 Türk Dili Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği devreleri, eserleri ve dil özelliklerini kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Serkan ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ercilasun, Ahmet Bican, Türk Dili Tarihi Akar, Ali, Türk Dili Tarihi Özkan, Mustafa, Tarih İçinde Türk Dilinin Yeri Tekin, Talat, Orhon Yazıtları Tekin, Talat, Orhon Türkçesi Grameri Gabain, Annamaria von, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın) Aydın, Erhan, Orhon Yazıtları (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Oni, Küli Çor) Aydın, Yenisey Yazıtları Alyılmaz, Cengiz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu Alyılmaz, Cengiz, (Kök)türk Harfli Yazıtların İzinde Arpat, Berta, Sözlerimi Dinleyin, Çev. Emine Yılmaz Erdal, Marcel, Old Turkic Word Formation Gabain, A. Von, Eski Türkçenin Grameri Sertkaya, Osman Fikri, Göktürk Tarihinin Meseleleri Şen, Serkan, Eski Uygur Türkçesi Dersleri Eraslan, Kemal, Eski Uygur Türkçesi Grameri Gabain, Annamaria von, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın) Caferoğlu, Ahmet, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü Kaya, Ceval. Uygurca Altun Yaruk Hamilton, J. Russell, İyi ve Kötü Prens Öyküsü (Çev. Vedat Köken) Hacıeminoğlu, Necmettin, Harezm Türkçesi ve Grameri Ata, Aysu, Çağatay Türkçesinin İlk Devresi Harezm-Altınordu Türkçesi Ercilasun, A.B., Türk Dili Tarihi Eckmann, Janos, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Notlar Argunşah, Mustafa-Yüksekkaya, Gülden Sağol, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri Vural, Hanifi-Toparlı, Recep, Harezm Türkçesi Vural, Hanifi-Toparlı, Recep, Kıpçak Türkçesi Tezcan, Semih-Zülfikar, Hamza, Nehcü’l-Ferâdîs Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı Karamanlıoğlu, Ali Fehmi, Gülüstan Tercümesi Yunus Emre Divanı Tekin, T. (1976), “Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara, s. 118-130. Tekin, T. (1989), “Türk Dil ve Diyalektlerinin Yeni Bir Tasnifi”, Erdem 5, s. 141-168. Tuna, O. N. (1992), “Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı, 2. cilt, Dil-Kültür Sanat, 2.baskı, Ankara 7-58. Temir, Ahmet, Ural-Altay ve Altay Dilleri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği devreler, yazılmış önemli eserler, dönemlerin dil özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 1 30 30
11 Soru-Yanıt 15 5 75
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türklerin tarihi ve dilleri arasındaki ilişki
2 Türk dili tarihi kaynaklarının tanıtımı
3 Altay dil birliği kuramı
4 En Eski Türkçe dönemi
5 İlk Türkçe dönemi
6 Eski Türkçe ve Köktürkçe dönemi
7 Uygur Türkçesi dönemi
8 Arasınav
9 Karahanlı Türkçesi dönemi
10 Harezm-Kıpçak Türkçesi dönemi
11 Eski Oğuz Türkçesi dönemi
12 Çağatay Türkçesi dönemi
13 Osmanlı Türkçesi dönemi
14 Çağdaş Türk lehçelerinin oluşumu ve incelenmesi, Eski Batı Türkçesi (Tuna Bulgarcası, Türk-Macar dil ilişkileri)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546591 Öğrenciler, Türk dilinin dünya dillerindeki arasındaki yerini bilir.
2 1546592 Türk dilini dönemlerine göre tasnif eder.
3 1546593 Türk dilinin dönemleri ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
4 1546594 Dönemlerin metinlerini okuyup anlar.
5 1546595 Dönemlerin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 3
3 4 4
4 4
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek