Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE613 Harezm Türkçesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Harezm - Altınordu Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yerini bilmek. Harezm-Altınordu Türkçesinin gramer özelliklerini bilmek . Harezm-Altınordu Türkçesinin temsilcilerini ve metnini bilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Salih DEMİRBİLEK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karahanlıca-Harezmce-Kıpçakça Dersleri. Mustafa ARGUNŞAH-Gülden SAĞOL YÜKSEl. Kesit Yayınları. Necmettin Hacıeminoğlu. Harezm Türkçesi. İstanbul Üniversitesi Yayınları. Harezm-Altınordu Türkçesi. Aysu Ata. Ankara Üniversitesi Yayınları.

Dersin İçeriği

Harezm- Altınordu Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yerini kavratmak. Harezm- Altınordu Türkçesinin gramer özelliklerini kavratmak. Harezm-Altınordu Türkçesinin önemli temsilcilerini ve metinlerini tanıtmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Harezm-Altınordu Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri ve gelişimi
2 Harezm Altınordu Türkçesinin ses özellikleri
3 Harezm-Altınordu Türkçesinde isim çekim ekleri
4 Harezm-Altınordu Türkçesinde Fiil Çekim Ekleri
5 Harezm-Altınordu Türkçesinin temsilcileri ve metinleri
6 Dönemin karakteristik bir metni üzerinde gramer uygulamaları
7 Dönemin karakteristik bir metni üzerinde gramer uygulamaları
8 Dönemin karakteristik bir metni üzerinde gramer uygulamaları
9 Ara sınav
10 Dönemin karakteristik bir metni üzerinde gramer uygulamaları
11 Dönemin karakteristik bir metni üzerinde gramer uygulamaları
12 Dönemin karakteristik bir metni üzerinde gramer uygulamaları
13 Dönemin karakteristik bir metni üzerinde gramer uygulamaları
14 Dönemin karakteristik bir metni üzerinde gramer uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1339034 Harezm -Altınordu Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yerini bilir.
2 1339035 Harezm-Altınordu Türkçesinin gramer özelliklerini bilir.
3 1339036 Harezm-Altınordu Türkçesinin önemli temsilcilerini bilir.
4 1339037 Harezm-Altınordu Türkçesinin metinlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4
2 5 4 5 4 4
3 5 4 5 4 4
4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek