Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE614 Karahanlı Türkçesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Karahanlı Türkçesinin Türk dili tarihindeki yerinin ve Karahanlı Türkçesi dönemi metinlerinin ses, biçim ve cümle bilgisi açısından kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dilaçar, Kutadgu Bilig İncelemesi Taş, İbrahim, Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı Hacıeminoğlu, Necmettin, Karahanlı Türkçesi Grameri Kutadgu Bilig TDK Mısır Nüshası Tıpkıbasım Arat, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig Atalay, Besim, Divânu Lugâti’t-Türk Argunşah, Mustafa-Yüksekkaya, Gülden Sağol, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karahanlı Türkçesi dönemi metinleri ve dönemin ses, biçim, cümle bilgisi özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karahanlı Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri 1. hafta.docx
2 Karahanlı Türkçesi metinlerinin bulunuşu ve okunuşu 1.jpg
3 Karahanlı Türkçesi metinleri üzerine yapılan çalışmalar KUTADGU B__L__G_____N KRONOLOJ__K KAYNAK__ASI (1825-2016) [TEKM__LLE__T__R__LM____ VERS__YON][#324356]-319146.pdf
kaynaklar.docx
4 Karahanlı Türkçesinin dilbilgisi özellikleri 10.1501-Trkol_0000000043-650071.pdf
5 Karahanlı Türkçesi yazısının okunmasında dikkat edilecek hususlar 2.jpg
6 Kutadgu Bilig üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları 30.10.2013 Kutadgu Bilig’deki Söz Edimleri.doc
7 Kutadgu Bilig üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları Özen_Yaylagül_Üstünel_-_Karahanlı_Sahası_Metinlerinde_Öğüt_ve_Vasiyet[1].docx
8 Kutadgu Bilig üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları Kutadgu Bilig'de yakın eşanlamlı bazı sözcükler ve eşdizimlileri.docx
9 Kutadgu Bilig üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları Kutadgu Bilig'de bilişsel eşanlamlı bazı sözcükler ve eşdizimlileri-ÖY.docx
10 Ara sınav
11 Kutadgu Bilig üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları Özen Yaylagül - Kutadgu Bilig’deki Odgurmış-Ögdülmiş Söylemlerinin Pragmatik Gücü.doc
12 Divânu Lugâti’t-Türk incelemesi DLT'deki Ad Değişimli Yapılar.pdf
13 Divânu Lugâti’t-Türk incelemesi DLT'deki Atasözlerindeki Metaforlar.pdf
14 Divânu Lugâti’t-Türk incelemesi Özen Yaylagül-Divanü Lûgati’t-Türk’te Pragmatik Bilgi Yapısı.doc
Özen Yaylagül-Göstergebilim Açısından DLT.doc
Özen Yaylagül-Kaşgarlı'da çokanlamlılık ve eşadlılık.doc
Özen Yaylagül-Kaşgarlı'da gramatikal ilişkiler.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1474206 Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
2 1474207 Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
3 1474208 Dönemin metinlerini okuyup anlar.
4 1474209 Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3
2 5
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek