Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036142011 Karahanlı Türkçesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Karahanlı Türkçesinin Türk dili tarihindeki yerinin ve Karahanlı Türkçesi dönemi metinlerinin ses, biçim ve cümle bilgisi açısından kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dilaçar, Kutadgu Bilig İncelemesi Taş, İbrahim, Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı Hacıeminoğlu, Necmettin, Karahanlı Türkçesi Grameri Kutadgu Bilig TDK Mısır Nüshası Tıpkıbasım Arat, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig Atalay, Besim, Divânu Lugâti’t-Türk Argunşah, Mustafa-Yüksekkaya, Gülden Sağol, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karahanlı Türkçesi dönemi metinleri ve dönemin ses, biçim, cümle bilgisi özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karahanlı Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri
2 Karahanlı Türkçesi metinlerinin bulunuşu ve okunuşu
3 Karahanlı Türkçesi metinleri üzerine yapılan çalışmalar
4 Karahanlı Türkçesinin dilbilgisi özellikleri
5 Karahanlı Türkçesi yazısının okunmasında dikkat edilecek hususlar
6 Kutadgu Bilig üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları
7 Kutadgu Bilig üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları
8 Kutadgu Bilig üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları
9 Kutadgu Bilig üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları
10 Ara sınav
11 Kutadgu Bilig üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları
12 Divânu Lugâti’t-Türk incelemesi
13 Divânu Lugâti’t-Türk incelemesi
14 Divânu Lugâti’t-Türk incelemesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251451 Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
2 1251452 Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
3 1251453 Dönemin metinlerini okuyup anlar.
4 1251454 Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3
2 5
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek