Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036172011 Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 927003 1 1 6

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Dünyası El Kitabı Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi 1-6. Ciltler Türk Dünyası Edebiyatları Ansiklopedisi Metin Ekici, Türk Dünyasında Köroğlu Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi Zekeriya Karadavut, Köroğlunun Ortaya Çıkışı Himmet Biray, Mahdumkulu

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Dünyası ve Halk Edebiyatı
2 Azerbaycan anonim halk edebiyatından örnekler (mahnı, bayatı)
3 Azerbaycan anonim halk edebiyatından örnekler (dastan, nağıl vd.)
4 Azerbaycan âşık edebiyatından örnekler (halk dastanları)
5 Azerbaycan âşık edebiyatından örnekler (Kurbani ve Peri Hikayesi)
6 Azerbaycan âşık edebiyatından örnekler (Geraylı, gıfılbend, tecnis, cıgalı tecnis,)
7 Azerbaycan âşık edebiyatından örnekler (divanı, goşma, dedim-dedi, )
8 Kırgız Halk Edebiyatı ve Manas Destanı
9 Altay Destanları
10 Sınav
11 Türkmen Halk Edebiyatı ve Mahdum Kulu
12 Özbek Halk Edebiyatı (Köroğlu Destanının Özbek varyantı)
13 Gagavuz Halk Edebiyatı (Atasözleri ve Nasreddin Hoca fıkraları)
14 Kuzey Kıbrıs Halk Edebiyatı (koşma ve destanlar, atasözleri)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282632 Türk Dünyası halk edebiyatı örneklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.