Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036192011 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 927003 1 1 6

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 2. Cilt Kemal Eraslan, Divan-ı Hikmet Seçmeler İsmail Özmen, Alevi Bektaşi Şairleri Antolojisi Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Edebiyat Tarihi-Metinler Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufî Halk Edebiyatının Teşekkülü
2 Tasavvufî Halk edebiyatında tür ve şekil meselesi
3 Hikmet (Ahmet Yesevî’den)
4 Şathiye türü ve örnekleri (Yunus Emre “Çıktım erik dalına”)
5 Kaygusuz Abdal “Bir kaz aldım ben karıdan”, “Yücelerden yüce gördüm”
6 Nutuk türüne örnekler
7 Mevlit (Süleyman Çelebi) Ahmediye ve Muhammediyeler
8 Devriye türüne örnek şiirler
9 İlahî (Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu ve diğer mutasavvıf şairlerden ilahi örnekleri)
10 Sınav
11 Tevhid, na’t, münacat
12 Tasavvufi Edebiyatta nesir (Kaygusuz Abdal’ın mensur eserleri)
13 Mersiye, maktel-i Hüseyn, Düvaz
14 Siyretü’n-Nebi, Mu’cizâtü’n-Nebi
15
16

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.